Ramon Vullings

Bli en Idé-DJ

Ramon Vullings

IdéDJ och expert på branschöverskridande koncept

Ramon talar om att vi behöver lyfta blicken och låta oss inspireras av vad som går att lära från andra branscher och sektorer. Sådana reflektioner kan ge upphov till nya insikter, strategier och verktyg för att förändra sin egen verksamhet mot framtiden.

Ramon är författare till 3 böcker om tillämpad kreativitet och innovation. Hans bok "Not Invented Here: Innovation över branschgränser" har översatts till 5 språk och har sålt 50 000 exemplar, vilket gör den till en riktig bestseller iom managementlitteratur. Som föreläsare har han en energisk TED-stil. Han håller tempot uppe med mycket interaktivitet och föreläsningarna är fyllda med relevanta och illustrativa exempel. Ramons senaste bok heter "The IdeaDJ Strategy: Great Leaders Mix & Match" där han klargör behovet av att företagsledare ska tänka och agera mer gränsöverskridande för att kunna vara mer innovativa i sin egen bransch.

Förbättra din affärsstrategi med Idé-DJ Ramon Vullings, en enusiasmerande föreläsare med expertis från en mängd branscher.
Ramon talar om kreativitet och innovation i den digitala tidsåldern för organisationer som NASA, Rabobank, Nike, Unilever, Volkswagen, TEDx, Siemens, PwC, FloraHolland och Audi. Hans föreläsning kan anpassas efter tillfällets och målgruppens specifika behov.

Vi står idag inför ett antal stora utmaningar. Många av dem är mycket komplexa. För att lösa dem är det viktigt att samarbeta över sektorer och branscher. Att designa sådana samarbeten och hitta nya lösningar kräver en ny disciplin: tvärsektoriell innovation. Ramon Vullings är en expert inom detta område och engagerar sig och sina kunder inom detta via sina forskningsprojekt, föreläsningar och presentationer. Ramon talar med entusiasm om hur du kan gå från bästa till nästa i ditt företag!

Ramon Vulling hjälper affärsledare, nya affärsutvecklare och HR-chefer med strategier, verktyg och färdigheter för att titta utanför sina egna domäner för att transformera sin affär på ett smartare sätt.

Ramon föreläsarstil är charismatisk, passionerad och interaktiv. Ramon fångar publiken med en kombination av vetenskap, visuella delar, humor, storytelling och praktiska affärsverktyg.

Ramon Vulling är knuten till Antwerp Management School & Fontys University of Applied Sciences i Eindhoven. Ramon fungerar som seniorrådgivare för NASA.

Video

Pressbilder

Ramon Vullings

Ramon Vullings

IdeaDJ

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2