Peter Lohmander

Professor, Docent och Doktor

Peter Lohmander

Professor med inriktning mot ekonomisk optimering

Peter Lohmander fokuserar på hur man finner optimala lösningar till komplicerade problem, problemlösning med naturvetenskapliga och matematiska metoder samt spelteori med tillämpningar i aktuella konfliktsituationer.

Peter är flitig debattör i fackpress, dagspress och TV samt publicerar regelbundet nya forskningsresultat i internationella tidskrifter inom flera olika forskningsområden. Aktuella tillämpningsproblem med relevans för skogssektorn behandlar optimering av alternativa skogsbruksformer, optimala beslut och åtgärder m.h.t. skogsbränder, prognosmodeller för klimatförändringar, samt effekter av alternativa former av virkesmarknader, lagar och förordningar.

Peter Lohmander har mycket bred naturvetenskaplig grundutbildning och inledde sin akademiska karriär med en civiljägmästarexamen. Peter specialiserade sig på kvantitativ ekonomi, matematisk analys och programmering samt spelteori, tillämpad på viktiga beslutsproblem, blev doktor, docent och professor. De flesta verkligt betydelsefulla beslutsproblem inom företag och andra organisationer kännetecknas av såväl risk och osäkerhet som dynamiska processer. Peter har därför inriktat sin forskning mot ekonomisk optimering av beslut med hänsyn till dessa tre faktorer. I sin verksamhet har han bred internationell utblick, medverkar regelbundet som ordförande och talare vid internationella konferenser samt handleder forskare och doktorander i flera länder.

Peter Lohmander har kompetensförklaringar för fyra olika tjänster som professor, nämligen: Skogsekonomi, Skoglig Planering, Skogsindustriell Ekonomi samt Skoglig Företagsekonomi med inriktning mot Ekonomisk Optimering. Han arbetade som professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering vid SLU, 2000 – 2015. Sedan 2015 leder han Peter Lohmander Optimal Solutions.

Pressbilder

Peter Lohmander

Peter Lohmander

Professor

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2