Hem > Personligheter > Peter Lohmander

Peter Lohmander

professor med inriktning mot ekonomisk optimering

Peter Lohmander talar om hur man finner ekonomiskt optimala lösningar på komplicerade problem.

Peter Lohmander är professor med inriktning mot ekonomisk optimering. Han är dessutom flitig debattör i fackpress, dagspress och i TV och dessutom leder han ett bioenergiprojekt. Peter talar t.ex. om hur man finner ekonomiskt optimala lösningar till komplicerade problem, om ekonomiskt rationella helhetslösningar, om spelteori med tillämpningar i konfliktsituationer och om bioenergins möjligheter.

Peter Lohmander har mycket bred naturvetenskaplig grundutbildning och inledde sin akademiska karriär med en civiljägmästarexamen. Därefter började han arbeta med kvantitativ ekonomi, matematisk analys och programmering tillämpad på viktiga beslutsproblem samt spelteori. De flesta verkligt betydelsefulla beslutsproblem inom företag och andra organisationer kännetecknas av såväl risk och osäkerhet som dynamiska processer. Peter har därför inriktat sin forskning mot ekonomisk optimering av beslut med hänsyn till dessa tre faktorer. I sin verksamhet arbetar han med en bred internationell utblick och han medverkar regelbundet som ordförande och talare vid internationella konferenser och han har utvecklat och utvärderat föreläsningar, kurser och forskning i många olika länder under flera decennier, vid universitet såväl som nationella och internationella företag.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta