Pär Lager & Bobo af Ekenstam
Fotograf: Jon Flobrant

Pär Lager & Bobo af Ekenstam

Förändringsprincipen

att skapa en kultur präglad av förändring och omvärldsanalys.

Morgondagens brutala förändringstempo måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen består i att dagens organisationer inte arbetar tillräckligt effektfullt med förändring. Problemet är bristande omvärldsanalys. Lösningen är att skapa en verksamhet som helt igenom präglas av förändringsdriven omvärldsanalys.

För att lyckas krävs det att inte bara ledaren, utan varje medarbetare är delaktig i arbetet – det gäller att skapa en kultur. Pär Lager och Bobo af Ekenstam har 2019 publicerat boken Förändringsprincipen, som möter dagens utmaningar och problem. Utgångspunkt till bokens modeller, processer och verktyg kommer dels från lång egen erfarenhet, andra ledares erfarenheter samt aktuell forskning och ger en unik inblick i hur effektivt förändringsarbete kan bedrivas i kombination med omvärldsanalys.

Insikter och slutsatser från Förändringsprincipen presenteras på tre olika sätt;

  • Inspirationsföreläsning.
  • Föreläsning följt av en workshop som baseras på aktuella utmaningar.
  • Eller en utbildning där Förändringsprincipens modeller, processer, case och verktyg används.

Förändringsprincipen vänder upp och ner på de traditionella principerna för omvärldsanalys. Föreläsningen vänder sig främst till ledare, beslutsfattare och nyckelpersoner i organisationer, men fungerar också för alla medarbetare, så att organisationen gemensamt ska kunna skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys.

Pär Lager har genom sina olika ledarroller fått en bred erfarenhet inom ledarskap, omvärldsanalys, innovation och kommunikation. Han är sedan början av 2000-talet en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Han har en både gedigen och unik egen ledarerfarenhet från börsnoterat internationellt företag, mellanstora ägarledda bolag, startups samt offentlig sektor. Pär Lager sitter i flera styrelser för både företag och organisationer och är tidigare VD och koncernchef för en av Sveriges och Norges ledande utbildningskoncerner. Idag sitter Pär i flera styrelser för både företag och organisationer. Tidigare var Pär Lager VD och rektor för reklam- och kommunikationsskolan Berghs School Of Communication. Under den perioden gick Berghs från att vara en välrenommerad svensk skola till att bli internationellt ledande. Under Pärs ledning utsågs Berghs till världens bästa kommunikationsskola av Cannes Lions, världens främsta mötesplats och tävling inom kreativitet och kommunikation. Sedan dess har skolan mottagit utmärkelsen ytterligare 6 gånger, senast 2018.

Bobo af Ekenstam är sedan början av 90-talet en mycket uppskattad föreläsare. Bobo föreläser om allt från de stora megatrendernas utveckling till konsumenttrender inom olika områden. Bobo har de senaste två åren drivit tre stora framtidsprojekt inom digitalisering, inom ramen för dessa projekt har Bobo arrangerat studieresor till Silicon Valley i USA och Beijing i Kina för deltagarna i dessa projekt. Mötet med världens ledande techföretag i såväl väst som öst har gett ovärderliga insikter om vart utvecklingen är på väg. Bobo undervisar också på flera skolor i ämnet omvärlds- och trendanalys såsom Berhgs School of Communications, han gästföreläser också på universitet såsom Stockholms Universitet och Hanken School of Economics.

Pressbilder

Pär Lager & Bobo af Ekenstam

Pär Lager & Bobo af Ekenstam

Fotograf: Jon Flobrant

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2