Martin Deinoff

Nya tidens kommunikation

Martin Deinoff är en sann digital evangelist och pionjär inom Internet sedan dess begynnelse i mitten av 90-talet.

Martin Deinoff har ansvarat för flera stora digitala projekt inom FMCG, telecom, finans och retail, inkluderat Internet, intranät, extranät, och mobila lösningar. Han har arbetat med digitala strategier och konceptutveckling för många ledande svenska och internationella företag. Martin är en erfaren inspiratör och föreläsare inom det digitala området.

Ett av Martins ämnen är den nya tidens kommunikation som handlar om att förstå och respektera användarnas makt. Tidigare fanns det inte möjlighet att kommunicera med alla, en informationsasymmetri och makt över media och verktyg från stora aktörer.

Utifrån användarna definierar han ett antal krafter som råder: Tid – vi försöker ta makten över tiden hela tiden genom att konsumera media när vi vill det. Verktyg – alla har de bästa verktygen, som Facebook, bloggar och Twitter och kan konkurrera på samma villkor som reklambyråer. Information – idag vet vi allt om alla Åsikter – vi kan klaga på företag som inte lever upp till våra krav, men också säga positiva saker om företag och ranka.

Pressbilder

Martin Deinoff

Liknande profiler

Konferencierer med ämnesexpertis

Massmedia

Moderatorer som vunnit utmärkelsen Årets talare