Maria Prigorowsky

Opinionsbildare

som kan hälso- och sjukvård, läkemedelsfrågor och forskning.

Tack vara sitt kunnande och sitt engagemang kan Maria rama in frågorna, göra kopplingar till aktuella ämnen och ställa rätt följdfrågor. Med sin sociala förmåga skapar hon en inspirerande, ledig och positiv stämning bland talare såväl som publik. Maria har modererat såväl mindre rundabordssamtal som stora seminarier och kongresser för läkare och andra specialister.

Hon är drivande och positiv med god förmåga att lägga upp det strategiska arbetet, formulera budskap, skapa nya möten och samarbeten, analysera, entusiasmera, lyfta fram det viktigaste och nå mätbara resultat. Målinriktad, empatisk och mycket stresstålig. Intresserad av människor - social och diplomatisk. Internationella erfarenheter – hon är född i Sverige med Brittiskt medborgarskap och har i omgångar bott och arbetat i engelsk- och fransktalande länder. Har erfarenhet av att arbeta med EU.

Maria Prigorowsky har en bred och gedigen erfarenhet av arbete med strategiska frågor kring hälso- och sjukvård, framförallt kring cancer och hjärt- kärlsjukdomar men även prevention, läkemedel och vårdfrågor i stort. Hon har tidigare varit opinionsansvarig på Cancerfonden, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting, arbetat med kommunikation inom läkemedelsindustrin och vid WHO CC – kliniskt centrum för hälsofrämjande vård. I flera av dessa roller har Maria kommunicerat kring forskningsfrågor och EU-relaterade frågor.

Att arbeta som katalysator med komplexa frågeställningar, ett stort personligt engagemang, många intressenter och tillsammans med dessa skapa nya lösningar, nå målet och få genomslag är den röda tråden i sitt arbete. Hon kombinerar många års erfarenhet som opinionsansvarig och kommunikationsansvarig med nytänkande. Sjukvårds- och forskningsfrågor har varit hennes fokusområde.

Hon har över 15 års erfarenhet av kommunikation, opinionsbildning, projektledning och arbete som handläggare i ledande strategiska positioner. Jag har projektlett två nationella arbetsgrupper på SKL, haft ett uppdrag för Systembolagets styrelse att ta fram en ny plan för forskningsfinansiering och drivit frågan om en nationell cancerstrategi på Cancerfonden som opinionsansvarig där under sex år. Strategisk kommunikation, läkemedelsfrågor och sjukvårdsfrågor i alla dess former inom ideella sektorn, politiskt styrd organisation, börsnoterat internationellt läkemedelsbolag, statligt verk, intresseorganisation och medlemsförbund. Förutsättningarna och budskapen anpassar hon efter respektive målgrupp och regelverk.

Pressbilder

Maria Prigorowsky

Liknande profiler

Konferencier med en sportprofil

Marknadsföring

Personlig utveckling