Marcus Priftis
Fotograf: Sofia Runarsdotter

Marcus Priftis

Med humor och inlevelse för ett bättre Sverige

Marcus Priftis berättar om sådant som står i vägen för ett hållbart samhälle, och om hur vi tillsammans övervinner diskriminerande strukturer och skapar lika livschanser för alla.

Med humor och utan pekpinnar, och med fokus på gemensamt ansvar istället för individuell skuld, inspirerar Marcus Priftis till eftertanke och förändring. Marcus talar om rasism, mångfald, integration, genus, manlighet och jämlikhet. Med humor, igenkänning, ett personligt tilltal och helt utan krångel förklarar han jobbiga saker som makthierarkier och privilegier. Marcus talar på ett sätt som river ner skuldkänslor och försvarsställningar och istället manar till handling. Han mixar känslomässiga utspel med vetenskapliga belägg och praktiska erfarenheter från verkligheten.

Marcus egna perspektiv och erfarenheter löper som en röd tråd genom hans föredrag. Marcus är uppvuxen i ett så kallat utanförskapsområde i Södertälje och har redan i tidig ålder blivit varse såväl rasism som destruktiv manlighet. Han är uppväxt i tre kulturer inklusive den svenska "förortskulturen", och har arbetat med ledningssystem och intern byråkrati i både stat och näringsliv.

Marcus har skrivit fem böcker, senast intervjuboken "Från snack till verkstad" om antirasism i praktiken. Han skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Dagens Arena och har hållit närmare hundra föredrag.

Några frågor Marcus kan svara på:

  • Svenskhet – har det någon betydelse?
  • Vad kan mångfaldsarbetet lära av miljöarbetet?
  • Vad görs konkret "på golvet" för att motverka rasismen?
  • Vad har framgångsrika antirasistiska projekt gemensamt?
  • Hur används kön för att skilja på folk och folk?
  • Är din organisation ett machomuseum?
  • Hur skapar man förutsättningar för mångfald?

Kundcitat:
"Marcus beskrev vardagsrasismens kärna med humor, stor kunskap och maximal igenkänning." - Karin Karlsson, lärare och programansvarig, Mora folkhögskola

"En fängslande och underhållande belysning av ett komplext ämne, därtill perfekt anpassat till målgruppen. Tack för en inspirerande föreläsning!" - Maria Eriksson, servicechef, Sandvikens kommun

"En slagkraftig beskrivning av alfahannens tillblivelse och vedermödor som verkligen gick hem hos auditoriet."
Rolf Håkanson, professor, Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund

Pressbilder

Marcus Priftis

Marcus Priftis

Fotograf: Stefan Holmqvist

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2