Lars O Grönstedt

Lars O Grönstedt

En visionär ledare inom finansvärldens utveckling och global expansion

Lars O Grönstedt förenar teknisk expertis med finansiell insikt, vilket har lett till betydande förändringar och expansion för Handelsbanken på internationella marknader, och cementerat hans inflytande globalt.

Lars O Grönstedt verkade i 25 år i Handelsbanken, bland annat som ansvarig för all IT och utvecklingsverksamhet. Det sista dryga decenniet var han först vice VD, därefter VD och slutligen styrelseordförande. Under Lars ledning vidgades bankens kontorsverksamhet också utanför Norden, till främst Storbritannien och Nederländerna. Det var också en tid då banken utvecklade metoder för att kombinera självbetjäning via Internet med utbyggt, personligt och kundnära kontorsnät.

Efter bankkarriären har Lars varit styrelseordförande i flera börsbolag, framför allt inriktade på teknisk utveckling i tillväxtländer. Han har också varit vice ordförande i Riksgälden, Timbro och Skansen, ordförande i Nordiska Museet och suttit i styrelsen för Sveriges Television. Lars har också haft många uppdrag i internationella bankorganisationer och via engagemang med The Asia Group i Washington och Global Access Partners i Sydney byggt en omfattande geopolitisk erfarenhet. Rollen som senior rådgivare till både Nord-Stream 1 och 2 innebar också stora geopolitiska utmaningar och djupa insikter i globala energipolitiska frågeställningar.

Lars O Grönstedt har en fil kand från Stockholms Universitet och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Lars talar sex språk och har som akademisk specialitet engelsk barocklitteratur.

Pressbilder

Lars O Grönstedt

Lars O Grönstedt

Företagsledare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2