Lars Gustafsson

Framtiden blir inte - den skapar vi tillsammans

Lars Gustafsson är en föreläsare som ger nya perspektiv på ledarskap, som inspirerar och söker nya lösningar på gamla problem. Uppmärksammad skolrektor, visionär och nytänkare.

Lars Gustafsson har utbildat tusentals chefer i allt från konflikthantering till hur arbetsglädje och prestationskultur skapas. Med föreläsningar på alla stora konferenser inom välfärds-området och för företag och organisationer har Lars skapat en kunskapsbank som han generöst delar med sig av. Med en ledarskapserfarenhet från prisbelönad chef till avsked vet Lars vad det innebär att gå igenom förändringens olika rum som individ, grupp och organisation.

Lars Gustafsson har tillsammans med sina medarbetare byggt upp kommunal välfärd på ett sätt som ingen annan. Först som rektor, med uppdrag att bygga upp och utveckla en skola i världsklass, därefter som ansvarig för att omvandla kommunala förvaltningarna till ett välfärdsföretag, Väsby Välfärd. Han har erhållit många utmärkelser i sitt arbete som rektor för Nya Elementar i Bromma. Skolan vann Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007 samt den nationella kvalitetsutmärkelsen, Bättre Skola 2008. Lars Gustafsson uppmärksammades även på Kompetensgalan 2006 och utsågs till Ung Chef 2007 för sitt mod att ständigt ifrågasätta gamla strukturer, hitta nytänkande lösningar och genomdriva förändringar.

En bra föreläsning är både underhållande och kompetenshöjande. En riktigt bra föreläsning inspirerar, motiverar och utmanar till att pröva nya vägar. I föreläsningarna arbetar han med musik, film och bild för att reflektera och lära. Medskapande övningar och konkreta verktyg är också återkommande inslag i föreläsningarna. Lars skräddarsyr föreläsningarna utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format;
• Inspirationsföreläsning 1-2 timmar
• Föreläsningsworkshop, 3-4 timmar
• Utbildningsföreläsning 7-8 timmar

Artiklar

Liknande profiler

Underhållande föreläsare