Katarina Lindblad
Fotograf: Yanan Li

Katarina Lindblad

Musik som omvårdnad i demensvården - en evidensbaserad metod

Katarina Lindblad berättar inspirerande, lärorikt och intressant om hur musik påverkar oss alla och kan göra tillvaron rikare och mer meningsfull för människor med demens och deras vårdpersonal.

Katarina Lindblad talar om musik och demens för politiker, verksamhetschefer, omvårdnadspersonal, anhöriga och andra som vill verka för en god demensvård. I en medryckande och intressant föreläsning/workshop varvar hon lyssningsexempel och övningar med forskningsresultat och fakta om hur musik påverkar människan. På ett levande och upplevelsebaserat sätt förmedlar hon hur musik påverkar oss alla och kan göra tillvaron rikare och mer meningsfull både för patient, anhöriga och personal. Du får lära dig hur du kan använda musik på ett medvetet sätt för att underlätta kontakt och kommunikation, minska symptom som oro och aggressivitet, och öka välbefinnandet hos personer med demenssjukdom.

Nu lanseras en ny arbetsmodell för hur vårdpersonal kan utbildas till att lära sig använda musik som redskap i sitt dagliga arbete. Modellen är utvecklad på FoU Seniorium av Katarina LIndblad i samarbete med personal och äldre på tre demensboenden i norra Stor-Stockholm. Resultaten är goda och visar positiva effekter både för de boende och för personalen. Men det har också tydligt framgått att personalen behöver utbildning för att komma igång.

Musik och demens
Demens är Sveriges fjärde största folksjukdom och en av samhällets största hälsoutmaningar. Antalet demenssjuka ökar för varje år och därmed även kostnaderna. Lidandet för personen med demens och dennes anhöriga är ofta stort. Det finns tydliga krav från samhällets sida på att utveckla s k icke-farmakologiska metoder , dvs alternativ till mediciner. Musik är ett sådant alternativ. Symptom som oro, aggressivitet, nedstämdhet och depression går att både förebygga och lindra. Flera forskningsstudier har visat att ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förbättra demensvården, och samtidigt ge personalen en bättre arbetsmiljö med mer trivsel, trygghet och motivation, är att använda musik på olika sätt. Man kan sjunga för och med personen med demens under omvårdnadsarbetet, ordna gemensamma allsångsstunder eller dansstunder, eller bara bli mer medveten om ljudmiljön där man jobbar och börja välja bakgrundsmusik mer medvetet. Forskning visar att allt detta höjer kvaliteten på omvårdnaden utan att egentligen kräva extra tid eller resurser.

Katarina Lindblad är socionom och musikterapeut fil mag, och välkänd talare från Sveriges Radio P2/Berwaldhallen. Hon ger föreläsningar om musik i demensvården på konferenser och fortbildningsdagar för kommuner, FoU-enheter och andra inom vårdsektorn. Hon har varit medproducent, speaker och sakkunnig i webbutbildningen Mötas i musik – musik som omvårdnad i demensvården och distribueras kostnadsfritt på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Under säsongen 2015-2016 har Katarina föreläst i Cambridge 4-6 september på konferensen Music Therapy and Dementia Care in the 21st Century, på Stockholms Läns demensdag 10 september, konferensen Vi blir också äldre, om äldre med funktionshinder 18 november, och under två halva fortbildningsdagar i Ronneby, arrangerade av Blekinge Kompetenscentrum 19-20 januari. I mars håller hon en halv fortbildningsdag för sjuksköterskor inom geriatrik på Stockholms sjukhem (arrangör Stockholms läns läkemedelskommitté) och i maj ger hon två föreläsningar på Svenska Demensdagarna i Göteborg. Tidigare har hon föreläst om musikterapi på bl a Silviahemmet, som utbildar specialiserade demenssjuksköterskor, Sensus, äldrevården i Södertälje kommun. Andra talaruppdrag om musikterapi har varit på Danderyds sjukhus för läkare på hjärnskadeenheten och Ljudmässan 2013.

Utöver musik i demensvården, arbetar hon även med äldre män, psykisk hälsa och musik, som är det ämne hon forskar på inför en framtida avhandling. Katarina ser ett stort behov för all typ av vårdpersonal att lära sig mer om hur de kan bemöta män, prata med män och designa vårdåtgärder, insatser och förebyggande för att verkligen nå männen. Många män vill ju inte söka vård, vilket har med maskulinitetsnormer att göra, att det förknippas med svaghet och därför uppfattas som omanligt. Män vill gärna visa att de klarar sig själva, vilket leder till stor psykisk ohälsa, ensamhet och risk för suicid för just männen. Äldre män är mer ensamma än kvinnor, har mindre kontakt med barn, barnbarn, sämre sociala nätverk.... Katarina hade en musiklyssningsgrupp för äldre män under 2018 och såg verkligen se vinsterna med att göra enkönade satsningar för männen. I blandade grupper kommer de lätt till korta eftersom kvinnor har så mycket större vana att prata och knyta sociala kontakter.

Det här vill hon gärna sprida kunskap om!

Pressbilder

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad

Pedagogik

Underhållande utbildare

Värderingar

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2