Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Karl Enarsson

Karl Enarsson

Människovägledare, teambuildare och debriefinghandledare

Karl Enarsson har arbetat som coach åt ledande personer i stora företag och kommuner. Han föreläser om normer och roller och om vad som styr en grupps utveckling.

Karl Enarsson är andragog, eller mer populärt kallad människovägledare. Han är diplomerad teambuildare, UGL-handledare och debriefinghandledare och har arbetat som coach åt personer i ledande befattningar inom stora företag och kommuner. Han har även arbetat som yrkesofficer innan han blev egenföretagare. Ämnen för hans föreläsningar är normer, sanktioner och roller som styr teamets utveckling, konflikthantering, prestationsförädling, få mer gjort med mindre ansträngning, stress, värderingar, chefscoachning, omorganisationen, salutogent ledarskap och salutogent förhållningssätt, hur man minskar hindren samt varför och hur ska vi ha "Tydlig kommunikation".

Tyvärr har många människor idag en felaktig uppfattning om att man kan "hantera stressen" från arbetsplatsen. Att man kan fördela ansvar för uppgifter utan att tänka på fördelning av befogenheter och resurser och man tar för givet att det sker en uppföljning och utvärdering som sedan rapporteras till rätt person. Ingenting händer bara för att man skickar förslag på cirkulation. Karl Enarsson visar hur man kan se skillnaden mellan problem och symtom och därmed göra stora resursbesparingar åt organisationen, både avseende pengar och, inte minst, personal.

Pressbilder

Karl Enarsson

Karl Enarsson

Utbildare med ämnesexpertis

Föreläsare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2