Johan Kuylenstierna
Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Johan Kuylenstierna

Framtidens stora miljöutmaningar

Johan Kuylenstierna är sedan 2022 generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

Klimatfrågan har kommit att hamna allt mer i världspolitikens mitt. Ofta dominerar ord som kris och dystopi debatten och tar man del av den senaste forskningen är det lätt att känna en hopplöshet inför framtiden. Frågan blir också allt mer geopolitisk, både genom klimatförändringarnas effekter men också till följd av den omställningen den driver. Våra samhällen kommer på många sätt att förändras i grunden under kommande årtionden. Det handlar om allt från energi- och transportsystem till stadsutveckling och livsmedelssystem. Medan politiken kämpar med att fatta nödvändiga beslut ser vi en tydlig förflyttning av ledarskapet. Näringslivet och andra makthavare träder fram och deras engagemang drivs allt mer av alla de möjligheter som öppnar sig när klimatkrisen ska förhindras. Johan kommer att under föreläsningen berätta en utvecklingshistoria som sträcker sig över tid och rum, hur vi samtidigt kan befinna oss mitt i en kris och i ett läge av oanade möjligheter. Det handlar om en berättelse om dåtiden, nutiden och framtiden och om hur dagens stora miljöutmaningar enbart kan lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan och det nya ledarskapet är nycklar till framgång.

Johan Kuylenstierna har arbetat med internationella miljö- och klimatfrågor i snart 30 år. Han började sin karriär som polarforskare men har sedan arbetat många år inom FN systemet och i ledande befattningar inom olika organisationer. Han är starkt övertygad om det positiva budskapets kraft, att se möjligheter där många bara ser problem och hur den nya klimatekonomin driver innovation, nya affärsmöjligheter och skapar möjligheter till en positiv utveckling idag och för kommande generationer. Idag är han vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och adjungerad professor och Rektorsråd vid Stockholms universitet. Han sitter i flera styrelser är också kopplad till TV4 som klimatexpert. Han utsågs till Sveriges Miljömäktigaste Person av tidningen Miljöaktuellt 2014 och var sommarvärd i P1 2017. Johan har tidigare varit ordförande i Klimatpolitiska Rådet och adjungerad professor och Rektorsråd vid Stockholms universitet. Han är en av Sveriges mest framstående klimatexperter.

Då Johan under många år har varit en mycket anlitad föreläsare har vi kvar hans profil på hemsidan - men med nuvarande uppdrag kan han tyvärr inte ta några nya föreläsningsuppdrag.

Pressbilder

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2