Joakim Ahlström

Utnyttja styrkan i laget – Släpp lös kraften i organisationskulturen

Joakim Ahlström är en uppskattad föreläsare, coach och utbildare som föreläser för små och stora grupper i syfte att utveckla organisationer präglade av stark laganda, genuint samtalsklimat och positiv resultatutveckling.

Tror du fortfarande att kulturen sitter i väggarna? Har du fått lära dig att coachning är en färdighet i att ställa rätt frågor? Då är det dags för en uppdatering! I sina provocerande, tankeväckande och inspirerande föredrag ställer Joakim Ahlström förlegade och improduktiva "sanningar" på ända. Först när ni ser hur saker och ting verkligen ligger till är ni redo att ställa er den enda fråga ni någonsin behöver ställa er för att nå verklig framgång.

Om ni söker svaret på en eller flera av dessa frågor är Joakim rätt föreläsare för er:
• Varför blir effekten av våra förändringsinitiativ så kortvarig och varför faller vi så snabbt tillbaka i gamla vanor?
• Varför är motståndet mot vår välmenta och långsiktiga förbättringssatsning (t.ex. lean) så stort och varför når vi inte de resultat vi hoppats på?
• Varför har vissa av våra fattade beslut så låg verkningsgrad och varför gör vi inte som vi säger att vi ska göra?
• Varför får vi känslan av att vi brottas med ungefär samma problem idag som för ett par år sedan?

Ett axplock av vad Joakims föreläsningar ger:
• Helt nya infalls- och anfallsvinklar för att utveckla en organisationskultur präglad av laganda och positiv resultatutveckling
• Konkreta verktyg och metoder för hur ni att skapar ett öppnare och mer genuint samtalsklimat och därigenom ökar graden av personligt ansvarstagande
• Ökad framtidstro och en mer positiv syn på era möjligheter att förändra och nydana
• Förståelse för den verkliga orsaken till förändringsmotstånd vad som krävs för att helt eliminera det


Joakim Ahlström är en internationellt erkänd expert på utveckling av högpresterande förbättringskulturer. Han är civilingenjör, Executive MBA, Six Sigma Master Black Belt samt har en masterstitel från det europeiska mastersprogrammet i kvalitetsledning (European Master's Programme in Total Quality Management). Joakim har stöttat flertalet organisationer i utvecklingen av organisationskulturer som präglas av laganda och resultatskapande. Bland dem kan Coca-Cola, IKEA, Swedbank och Ericsson nämnas. Joakim har skrivit boken "Bäst i världen - en enkel bok om framgångsrik förbättringsarbete" samt boken "How to Succeed with Continuous Improvement" (McGraw-Hill förlag i USA).

Pressbilder

Joakim Ahlström

Liknande profiler

Kommunikation & Bemötande

Målsättning

Ledarskap