Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Jennica Lenning

Jennica Lenning

Managementkonsult, VD och entreprenör

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Jennica Lenning har arbetat som managementkonsult, VD och entreprenör med innovationsprocesser i mer än 15 år med företagskultur, förändring och motivation som specialitet. Hon berättar om hur man driver ett framgångsrikt förändringsarbete mot aktivitetsbaserade arbetssätt och arbetsmiljöer.

Går du i ABW (Activity Based Working) tankar?

Vill du driva ett framgångsrikt förändringsarbete mot aktivitetsbaserade arbetssätt och arbetsmiljöer?

För att implementera aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och arbetssätt behöver man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv som utvecklar både den fysiska arbetsmiljön, den teknik som används och framförallt människorna i verksamheten som ska använda den.

När gamla beteendemönster ska bytas ut mot nya effektiva sätt att tänka och arbeta på innebär det ett omfattande förändringsarbete i organisationen.

Under denna workshop kommer vi att belysa ett antal avgörande punkter vid planering och genomförande av aktivitetsbaserade arbetssätt;

• Så kan en flytt eller ombyggnation bli ett strategiskt verktyg för affärsverksamheten att nå sina visioner och mål.
• Så identifierar och utvecklar du de aktiviteter som gör verksamheten framgångsrik imorgon och som den nya arbetsmiljön och tekniken ska stödja.
• Så förankrar du organisationsförändringen hos ledningen och får cheferna att agera förebilder i en förändring de själva är en del av.
• Så skapar du motivation och engagemang hos medarbetarna genom att aktivt involvera och skapa delaktighet i hela organisationen.

Jennica Lenning är ansedd som en av Sveriges främsta och mest erfarna förändringsledare inom ABW. Hon var under tre år ansvarig förändringsledare för Swedbanks resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt på deras nya huvudkontor. Hon har även varit ansvarig förändringsledare för aktivitetsbaserat arbetssätt på ICAs huvudkontor, och är nu t.f. huvudprojektledare för ICAs nya huvudkontor i #Arenastaden 2018. Jennica har lång erfarenhet av arbete med förändringsledning och att skapa motivation till innovation både i rollen som entreprenör, VD och managementkonsult. Hon är är partner i Veldhoen + Company som introducerade begreppet Activity Based Working i Nederländerna redan 1996 och som idag är globala tankeledare kring om vad som krävs för att göra ABW framgångsrikt.

Pressbilder

Jennica Lenning

Jennica Lenning

Kreativitet

Kreativitet

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2