Jahkini Bisselink

Generation Z grew up in a very turbulent world of terrorism threats, climate change and a pandemic.

Fotograf: Kilian Munch

Jahkini Bisselink

Relevanta perspektiv på framtidens centrala samhällsfrågor

Jahkini Bisselink har blivit en framträdande profil i diskussionen om ungdomars roll i samhället, med särskild fokus på ungas interaktion i fysiska och digitala miljöer, entreprenörskap, aktivism, samt mental hälsa.

Hennes arbete sträcker sig över områden som är avgörande för den unga generationen. Bland annat belyser hon "Phygital"-fenomenet, det vill säga hur dagens ungdomar växlar mellan digitala och fysiska utrymmen. Detta innebär nya utmaningar och möjligheter i kommunikation och engagemang, speciellt när det gäller att attrahera och behålla denna generation. Jahkini ger insikter i hur organisationer kan anpassa sina strategier för att tillmötesgå dessa unika kommunikationsbehov.

I frågan om entreprenörskap, framhåller Jahkini att den nuvarande generationen är den mest entreprenöriella hittills. Hon utforskar hur denna egenskap kan användas för att få generation Z att blomstra och samtidigt bidra till organisationers framgång. Genom att förstå och utnyttja denna "go-getting"-attityd kan företag och organisationer skapa miljöer där unga entreprenörer kan växa och bidra på betydelsefulla sätt.

Jahkini tar upp vad den ofta omtalade generationen förväntar sig av organisationer i frågor som rör mångfald, inkludering och hållbarhet. Hon diskuterar strategier för att engagera ungdomar i dessa områden och hur organisationer kan svara upp mot dessa förväntningar på ett effektivt och meningsfullt sätt.

Slutligen, i ljuset av Covid-pandemin, har Jahkini lagt stor vikt vid den unga generationens mentala hälsa. Hon belyser de utmaningar som pandemin har framhävt och vad unga människor söker hos arbetsgivare i termer av stöd för mental hälsa. Dessutom ger hon insikter i hur äldre generationer av chefer och teamledare kan hantera dessa växande behov hos sina framtida kollegor. Jahkini Bisselinks perspektiv och förslag är ovärderliga för alla som strävar efter att skapa en mer stödjande och inkluderande arbetsmiljö för alla generationer.

I sin roll som FN:s ungdomsdelegat har Jahkini Bisselink talat med över 4000 unga människor genom konsultationer och har rest från New York till Genève för att lyfta deras perspektiv. Redan vid 18 års ålder höll hon sitt första tal under FN:s generalförsamling, och under årens lopp har hon utvecklats till en inspirerande talare som kan tillföra en frisk fläkt till scenen.

Att navigera i Generation Z:s värld: Kommunikation, Entreprenörskap, Aktivism och Mental Hälsa
I denna föreläsning utforskar Jahkini Bisselink de dynamiska aspekterna av Generation Z – deras unika sätt att interagera i både digitala och fysiska miljöer, deras entreprenörsanda, deras förväntningar på organisationers roll i samhällsfrågor, och deras behov i termer av mental hälsa. Hon presenterar konkreta strategier och insikter för att engagera och stötta denna unga generation, vilket är avgörande för både deras och organisationernas framtid. Denna föreläsning är en viktig resurs för alla som vill förstå och möta behoven hos dagens unga människor.

Jahkini föreläser bara på engelska

Pressbilder

Jahkini Bisselink

Jahkini Bisselink

Fotograf: Bram Willems

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2