Hans Caldaras

Hans Caldaras

Föreläsare, artist, författare, debattör

Sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, mångfald, diskriminering, inkludering, integration, utanförskap, intolerans och rasism.

Hans Caldaras är bland annat mottagare av Stockholms Stad och kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheters utmärkelse i Katarina Taikons minne. Han har i hela sitt vuxna liv arbetat för att förebygga våld, mobbning, intolerans, sociala orättvisor och rasism i samhället. Han har fört fram sitt budskap i press, radio och TV samt föreläst landet runt i skolor, på arbetsplatser, bibliotek, för studieförbund, myndigheter, kommuner, polishögskolan, pensionärsföreningar och i samband med seminarier och konferenser i samhällsdebatten.

Hans vet hur det känns att vara utsatt för diskriminering, hatbrott, rasistiskt våld och att tvingas leva som flykting i sitt Sverige. Född i Stockholm 1948. Växte upp i ett tält i ett romskt läger och tvingades föra en ambulerande tillvaro runt om i Sverige. 10 år gammal fick han som först tillgång till en regelrätt skolgång, och ett par år senare, tillsammans med sin mor och tre år äldre bror, en fast bostad.

I mitten av 1960-talet involverade författarinnan Katarina Taikon honom i sin kamp för de svenska romernas berättigande i landet. Vid den tidpunkten hade Hans bestämt sig för att satsa på en sångkarriär efter att som 19 åring ha debuterat på grammofonskiva och i TV. Hans har sedan dess ägnat sig åt det mesta i artistbranschen, som musikal, teater, konserter, ge ut ett flertal grammofon-cd skivor och medverkat i ett otal radio och TV program i Sverige och utomlands.

I samma veva som sångkarriären tog fart insåg Hans att han kunde föra fram sitt budskap för att förebygga fördomar, intolerans, sociala orättvisor och rasism i samhället i sitt kulturella utövande och på den vägen har det varit fram till idag. Trots egna starka upplevelser av förföljelse och förtryck har Hans lyckats skapa sig en röst och plattform i samhället, mycket tack vare utbildning, kraft och mod att stå emot fördomar och diskriminering. Hans vill, med sina erfarenheter, uppmuntra barn och ungdomar att satsa på utbildning, som öppnar dörrar och ger möjligheter till en trygg plats i samhället. Eftersom det finns en hoppfull framtid för alla om man får ta del av den. Det är vedertaget att fördomar beror på okunskap och rädsla för det okända, så vad gör vi i samhället för att råda bot på fördomar?

Under åren som föreläsare har Hans gång på gång fått sig bevisat hur lärorikt och nyttigt det är för människor att mötas över gränserna och ta del av varandras bakgrund, kultur, erfarenheter, upplevelser och behov. Via mötet kan människan utvidga sin världsbild, få nya referenser och kunskap som inger förståelse, acceptans och respekt för varandras olikheter och leverne!

Gång på gång får Hans fått bevittna om hur starkt hans fördrag och sång har berört människor, och fått dem inse hur lite de har vetat och att de har varit offer sedan bardomen för myter och rasistiskt propaganda via vuxenvärlden. Inte så sällan händer det att Hans stöter på människor som har tagit del av hans föreläsning för flera decennier sedan, och som glatt berättar att mötet med honom gjort ett bestående intryck och varit en positiv vägledning i livet.

På senare år har Hans Caldaras även starkt engagerat sig i de nödställda "tiggarnas" situation i Sverige och i deras hemländer. 2013 tog han, tillsammans med människorättskämpen Thomas Hammarberg och Sveriges före detta ambassadör i Rumänien, Mats Åberg initiativet till att instifta "Nätverket för utsatta EU-medborgare". Hans har deltagit i en rad internationella konferenser och seminarier, besökt romska byar, barnhem och gatubarn i Rumänien, där hans förfäder levde i slaveri i cirka 500 år.

Vid årsskiftet 2001-2002 fick Hans Caldaras erbjudande av bokförlaget Norstedts att skriva sin självbiografi eftersom man ansåg att han var den siste av generationen svenska romer som hade tvingats växa upp under en legaliserad och systematisk diskriminering, och därför var tvungen att nedteckna sina minnen och erfarenheter från den tiden innan de gick förlorade "Romernas historia är en del av Sveriges historia och därför måste belysas och bevaras för eftervärlden", uttryckte förläggaren Annika Bladh bestämt. Boken på 350 sidor publicerades hösten 2002 med titeln "I betraktarens ögon" där Hans med allvar, humor och värme skildrar sitt liv och romernas historia och kulturella mångfald. Boken blev rejält kritikerrosad och gavs ut åter igen i nyutgåva senhösten 2015 med 50 nytillskrivna sidor.

Sagt om boken:
"Frågar man mig så tycker jag att boken borde vara obligatorisk läsning i alla skolor" -Erik Arnér, journalist TV-4.
"Det är en självbiografi som är skriven i blod, svett och tårar. Och skratt! -Expressen
"I betraktarens ögon syns allting. Sanningen brinner i marginalen. Hans har gjort det enastående" -Gefle Dagblad

Hans motto är: "Kärleken övervinner alltid ondskan"

Pressbilder

Hans Caldaras

Hans Caldaras

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2