Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen

Normer, rasism, likabehandling och adoption

I sina föreläsningar varvar Hanna Wallensteen teori och forskning med konkreta exempel och gestaltande för att öka både kunskap och känsla hos sina åhörare.

Hanna hanterar känsliga frågor på ett samtidigt underhållande och seriöst sätt och hennes föreläsningar brukar beskrivas som tänkvärda och lärorika. Hanna Wallensteen är själv adopterad från Etiopien och har sedan 1999 föreläst om frågor som rör normer, rasism och likabehandling. Hon är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med människor i kris och svåra situationer från olika sammanhang såsom skola, socialtjänst, psykiatri och fristående organisationer.

Hur möter och bemöter vi det som avviker från det vi är vana vid? Hur kommer det sig att vissa påstår att vi har problem med rasism på arbetsplatsen när jag aldrig har märkt något sådant? Varför verkar en del så lättkränkta när det kommer till hudfärg? Vad får stereotypa förväntningar och fördomar om vår bakgrund för konsekvenser för vår hälsa? Hur skapar vi en miljö där alla känner att de får vara sig själva?

Genom att vända och vrida på perspektiven väcker Hanna igenkänning och nya tankar. Med avstamp i en socialpsykologisk ansats får vi hjälp att se hur normer, stereotyper och grupprocesser kan samverka. Konkreta exempel och egna erfarenheter ger fördjupning och känslomässig färg åt teorierna. Föreläsningarna innehåller också handfasta tips och strategier som kan användas direkt i såväl privatliv som i vardagligt arbete med människor.

Föreläsningar kan tas fram efter uppdragsgivarens önskemål, men två ofta efterfrågade föreläsningar just nu är:

Så lagom svensk – en föreläsning om normer, rasism och inkludering
Passar bra för personal inom exempelvis socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, civilsamhället och rättsväsendet.

Att möta adopterade – Hur är det att vara att vara adopterad?
En föreläsning för dig som möter adopterade i ditt arbete och för dig som är närstående till en adopterad.

Pressbilder

Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen

Leg. psykolog

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2