Gabrielle Salander

Retorik som skapar förtroende och övertygar

Gabrielle Salander är en uppskattad föreläsare inom retorik och kommunikation. På ett inspirerande sätt förmedlar hon konkreta metoder, baserat på vetenskap, för hur du kan effektivisera ditt sätt att kommunicera gentemot kunder och medarbetare.

Gabrielle Salanders föreläsningar har en vetenskaplig grund där hon har en förmåga att förklara det komplexa och subtila i kommunikationen på ett tydligt sätt. Under hennes föreläsningar får du inte bara reda på vad som är effektiv kommunikation utan framförallt hur du kan göra för att kommunicera effektivt. På ett inspirerande och humoristiskt sätt förmedlar hon konkreta metoder för hur du kommunicerar på ett tydligt, säkert och övertygande sätt – så att andra lyssnar, förstår och agerar.

Gabrielle utbildar och föreläser i retorik och kommunikation med syfte att hjälpa människor att kommunicera smartare i mötet med andra. Hon har bl.a. utbildat säljare i att bli mer övertygande gentemot kunder, hur du som ledare kan skapa förtroende samt hur medarbetare kan skapa bättre relationer till varandra. Hon har själv tidigare arbetat med försäljning, som lärare, som konsult och nu som föreläsare och rådgivare inom kommunikation. Hon har en fil. kand. i retorik, är utbildad inom psykologi och certifierad inom NLP och mental träning.


Exempel på föredrag

De 7 kommunikationssynderna: Ineffektiv kommunikation kan ske på ett väldigt subtilt sätt men ändå ha förödande konsekvenser. En kommunikationssynd är ett subtilt hinder för effektiv kommunikation som istället skapar missförstånd, konflikter samt tar tid och energi. Föreläsningen hjälper dig att identifiera 7 vanliga hinder där du bl.a. får lära dig hur du bemöter människor som dömer & nedvärderar, klagar & gnäller och skyller ifrån sig. Du får även lära dig hur du själv kan undvika dessa hinder och hur du kan kommunicera för att skapa mycket bättre resultat på arbetsplatsen och privat.

Modern retorik, Hur du skapar förtroende och övertygar: Att bli bättre på att skapa förtroende och göra ett positivt intryck har fler fördelar – det är nämligen så att vi anställer, anlitar, samarbetar och röstar på människor som vi gillar och känner förtroende för. Ofta finns det ett glapp mellan hur vi tror att vi uppfattas och hur vi faktiskt uppfattas. Människor skapar sig en uppfattning av dig utifrån ditt kroppsspråk, vad du säger, hur du säger det och hur du svarar, interagerar och reagerar på det som händer runt omkring dig. Så lär dig viktiga komponenter för hur du skapar förtroende och trovärdighet för att övertyga. Lär dig även avgörande komponenter för hur du förmedlar dina förslag och idéer på ett tydligt, säkert och övertygande sätt – så att andra lyssnar, förstår och agerar. Modern retorik innebär att du, förutom retoriska metoder, får ta del av den senaste psykologiska forskningen kring övertygande kommunikation för att förstå den kommunikation som till stor del sker på ett emotionellt och omedvetet plan.

Pressbilder

Gabrielle Salander

Liknande profiler

Kommunikation & Bemötande

Utbildande processledare

Kommunikation & Bemötande