Emma Stenström

Emma Stenström

Kreativitet, företagsekonomi, innovation och kultur

Emma Stenström forskar och undervisar i kulturellt företagande och ledarskap. Hon är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och föreläsare.

Emma har tidigare tjänstgjort som gästprofessor vid Konstfack och har även haft rollen som biträdande rektor vid Handelshögskolan. Hennes avhandling, "Konstiga företag", som presenterades år 2000, drog till sig stor uppmärksamhet för sitt fokus på relationen mellan kultur och ekonomi. Detta intresse har fortsatt att vara en central del av hennes arbete.

Förutom Emmas akademiska bidrag är hon också känd som en populär föreläsare och författare, med sin senaste bok "Bubbelhoppa" (2023). Emma leder Handels forskningscenter för konst, kultur och företagande och har tidigare gjort betydande insatser som programledare för Sveriges Televisions konstprogram "Arty" och som verkställande direktör för Föreningen Kultur & Näringsliv. Hon har även utfört forskning i Montreal och Berlin.

På undervisningsfronten är Emma Stenström engagerad i att lära ut om hållbarhet och ledarskap på kandidat-, master- och chefsnivå vid Handelshögskolan, där hon har erhållit utmärkelser som bästa lärare vid flera tillfällen. Sedan 2010 är hon programchef för Handelshögskolans kandidatutbildning.

Emma har deltagit i styrelsearbetet för en rad organisationer, inklusive Statens Kulturråd, och hon är för närvarande styrelseledamot i Stiftelsen Dansens hus. Hennes tidigare styrelseuppdrag har omfattat Svensk-Danska Kulturfonden, arkitektfirman Wester & Elsner samt Gertrude & Ivar Philipsons stiftelse, vilket visar på hennes breda engagemang inom både kultur- och näringslivet.

Exempel på föreläsningar:
Att leda kreativitet
Vi står med samhälls- och företagsutmaningar som kräver kreativa lösningar och vi lever i en tid då kreativiteten står högt i kurs. Mycket ska vara kreativt; både städer och människor, ändå har vi rätt dålig förståelse för hur vi skapar kreativitet. Så vad ska vi egentligen använda den till? Och vad kännetecknar kreativa miljöer och varför blir de framgångsrika? Hur bygger vi organisationer som kanaliserar människors kreativitet och hur får vi det också att bli effektivt? Är det möjligt att bli kreativ på beställning? Med utgångspunkt i aktuell forskning föreläser Emma Stenström om vad vi bör lära oss om organisation och ledning av kreativitet för att nå framgång.

Meningsskapande innovation
Innovation handlar inte enbart om att hitta på nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om att förskjuta meningen kring befintliga, så att vi ser produkter och tjänster på nya sätt. Exemplen på företag som lyckats är många och gemensamt är att de förstått vikten av historia, kulturella koder, estetiska värden och framför allt av meningsskapande. Förmågan att berätta, visualisera eller på andra sätt gestalta sina idéer är en allt viktigare tillgång i dagens samhälle. Kulturell innovation handlar om "kulturell kompetens": förmågan att lägga märke till subtiliteter, förstå symbolik, skapa mening och våga stå för saker som ger det man gör karaktär. Förstår man vilken mening en konsument lägger i en tjänst eller produkt, är det där, i skärningspunkten mellan tjänst/produkt och mening, som innovationen kan ligga. Emma Stenström föreläser inspirerande om aktuell forskning, talande case och exempel på hur man skapar kulturell innovation.

Från ego till eko – om meningsfullt ledarskap
Ju mer komplexa uppgifterna blir, desto viktigare är det att alla tar ansvar. Men hur utvecklar vi följarskap och självledarskap? Vad krävs? Hur kan vi släppa våra egon och se bortom vår egen vinning? Hur utvecklar vi medkänsla och skapar mening, både för oss själva och andra? Emma Stenström tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och visar genom praktiska övningar hur vi kan utveckla ledarskapet i våra organisationer.

Pressbilder

Emma Stenström

Emma Stenström

Förskare företagsekonomi

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2