Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström
Fotograf: Heléne Sjöstrand

Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström

Stolthet som strategi

Stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet.

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Stoltheten syns på kroppshållningen hos medarbetarna, den kommer till uttryck i bemötandet av kunder samt påverkar arbetsmiljön och arbetsplatsens attraktivitet. Finns stoltheten där – eller inte? Svaret på den frågan får stora konsekvenser för förmågan att hållbart nå mål och uppfylla löften.

Elin Alsiok och Caroline Stenbacka Nordström, författare till boken Stolthet som strategi föreläser om hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i organisationer. Författarna definierar vad stolthet är och vad den unika känslan innebär för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. De gestaltar strategins metod, stolt bemötande, som tar fasta på allt som är värdefullt och bygger vidare på det. Genom enkla verktyg går det att närma sig känslan av stolthet och vidareutveckla den tillsammans med andra medarbetare – med siktet inställt på lönsamhet och organisatorisk stolthet.

Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är auktoriserad gestaltterapeut med inriktning organisationsutveckling och ledarskap.

Elin Alsiok är filosofie magister i Upplevelseproduktion med en inriktning mot bemötande. Hon har en bakgrund som bland annat internationell projektledare vid Handelskammare. Elin är VD och grundare av Stolthetsbyrån AB, som utbildar företag och organisationer bland annat inom ramen för konceptet Stolthet som strategi.

Talarna erbjuder företag och organisationer föreläsningar, workshops och skräddarsydda utbildningar. Deras syfte är att skapa medvetenhet, dialog och inspiration till förändring.

Pressbilder

Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström

Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström

Fotograf: Heléne Sjöstrand

Kommunikation & Bemötande

Kommunikation & Bemötande

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2