Björn Linnell

Respekterad journalist och debattör - Tidigare förlagschef

Björn Linnell arbetar numera som senior advisor i förlagsvärlden. Han är en ofta engagerad - och skarp - debattledare.

Björn Linnell är en av Sveriges mest respekterade journalister och debattörer. Han har bland annat varit förlagschef på flera av de största bokförlagen och ordförande i Svenska PEN-klubben. Han är numera verksam som senior adviser i förlagsvärlden. Björn Linnell är ofta engagerad som skarp debattledare inom kulturfrågor, politik och näringsliv.

Företagsledare som gör konferenciersuppdrag

Moderatorer med ämnesexpertis

Digitalisering