Tio trender företagsledare måste ha koll på

Det är lätt hänt att man blir så upptagna med det dagliga arbetet att man missar vad som är på väg att hända i omvärlden. Duktiga företagsledare ska inte följa flocken utan ligger oftast minst ett par steg före alla andra. Men det kan vara svårt göra sig tid till att stanna upp och försöka se alla möjligheter och potentiella problem i det allt mer frenetiskt blinkande medieutbudet. Det finns dock hjälp. Trendspanare, prognosmakare och framtidsforskare håller ett öga på statistiken och ett på marknaden och samhället samtidigt som de med ett finger i luften försöker förutser hur morgondagen kommer att te sig.

För en tid sedan publicerade två av de mest namnkunniga framtidsbedömarna, professor Thomas Malnight på IMDs handelshögskola i Lausanne och hans kollega Keys Tracey från Strategy Dynamics Global, en prognos för 2013. De kokade sedan ned rapporten till tio punkter av vad företagsledare bör ha koll på under året:

1. Socialisera allt: De ”sociala generationerna” och deras digitala värld

Den sociala tekniken är nu en central del av vårt arbete och dagliga liv. De ”sociala generationerna” kommer att omforma företagen från insidan; hjälpa dem att bygga upp bredare och mer flexibla nätverk för att skapa och leverera nya värden till kunderna. Rörlighet och samhörighet kommer att stå i centrum för den framtida affärsmiljön: kommunikation och marknadsföring går från att fokusera på en-till-en relationer, till många-till-många.

2. Omdefiniera värde: Konsumenten vinner kampen om ”den nya konsumenten”

Begreppet värde omdefinieras för 2100-talet. Konsumenterna vill ha mer personligt deltagande i värdeskapandet och ändra hela tankesättet bakom produktionen till "gjort med mig." Värdet kommer också att handla om "delat med mig" när den ”herrelös ekonomin” expanderar. Detta kommer i synnerhet att drivas av de yngre generationerna som värdesätter upplevelser som de kan dela med andra, som är bra för hela samhället, framför ägodelar.

3. Distribuera allt: Rörlighet i produktion och konsumtion

Rörligheten går in i en ny fas. Det inte bara konsumeras var och när som helst, utan även verktygen och resurserna som krävs för att skapa värde fördelades även de allt bredare. Arbetet blir alltmer fördelat. Småskalig tillverkning, inklusive 3D-utskrifter, kommer att förändra produktionen. Förnybar teknik distribuerar energiproduktion, medan massundervisningsplattformar håller på att revolutionera utbildningen. Frågan är vad som inte kan distribueras, inte vad som kan.

4. Nästa "industriella" revolution: Robotar och smarta maskiner omforma arbetet

Smarta maskiner och robotar kommer att omdefiniera samhället. Det finns redan nu robotar som ”arbetar” som receptionister, bankassistenter och även fängelsevakter, samtidigt som dagens teknik gör det möjligt för amatörer att göra det vad endast proffsen en gång kunde göra. Fördel: att tekniken kan ta itu med saker som att ta hand om en åldrande befolkning. Nackdel: många arbetstillfällen går förlorade. Men nästa våg av smarta maskiner kommer också att skapa nya typer av jobb. Utmaningen blir att se att det finns en arbetsstyrka som är redo för dem.

5. Den nya rymdkapplöpningen: Gränssprängande teknik igen?

Vetenskapliga framsteg från rymdprogrammen har haft en betydande inverkan på hur vi lever och arbetar, från avancerade material till den globala telekommunikationen. Nu är kommersiella rymdresor och -utforskning en realitet, samtidigt som en ny rymdkapplöpning är på gång, särskilt mellan USA, Kina och Europa. Detta kommer säkert leda till nya framsteg, liksom frågor över ägande rättan över ”rymdtillgångar" och om framstegen ska användas till allas nytta.

6. Geopolitiskt krig: Kampen om framtiden

Det kommer att vara i BRICS och N11 (BRICS: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (China) – N11, Next eleven: Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam) samt andra snabbt växande tillväxtmarknader som slaget om herraväldet över framtidens ekonomiska tillväxt och sociala utveckling kommer stå. Det är ett multipolärt marknadslandskap, baserat på väsensskilda ekonomiska, sociala och politiska system. Politiker, tillsammans med företag, försöker fortfarande hitta sina platser i den nya världsordningen, även när förtroendet för regeringarna faller, nationalism stiger och vi ser ett tidligt maktskifte gentemot folket. Möjligheten för radikala politiska förändringar inom och mellan nationer ökar.

7. Resurskriget eskalerar: Från en värld av överflöd till en värld i brist

Samtidigt som världens befolkning kommer vara runt 9 miljarder år 2050 börjar planetens resurser att sina, något som bara förvärras av klimatförändringarna. År 2030 kommer det att krävas dubbelt så mycket resurser än vad planeten har tillgång till att producera, vilket medför stora risker för social oro och konflikter när människor och nationer börjar tvingas konkurrerar om allt knappare resurser. De knappa resurserna styr redan pris, volatilitet och gränsöverskridande investeringar. Ny teknik och nytänkande konsumtion kommer att vara avgörande i framtiden, där företag snarare än regeringar kan komma att leda vägen.

8. Företagen stiger fram: Från vinst till ändamål

Många företag har börjat försöka, ofta med partners, ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar. Företagen försöker anpassa sig till de krav som konsumenter, medarbetare och investerare har på de företag som de väljer att associeras med. Men det kan också vara bra rent affärsmässigt när företag inser den ömsesidiga nyttan med samhället.

9. Information är makt: Säkerhetsutmaningen

Internet är den nya frontlinjen för säkerhet. Kunskap och information är en källa till makt och ger konkurrensfördelar till organisationer, nationer och individer som vet hur man använder den. Men det är en allt större utmaning att behålla kontrollen när rörlighet och demokratiseringen av allt (handel, politik och samhällen) ökar parallellt med IT-brottslighet och IT-krig. Rättsprocesserena och lagstiftningarna ökar säkerheten och kontrollen vilket minska rörligheten och demokratisering. Digital frihet eller ett storebrorssamhället?

10. Vem behöver bankerna? Omforma det finansiella systemet

Det finansiella systemet är trasigt. Tillsynsmyndigheterna vill ha förändring, företagen vill ha nya finansieringsmöjligheter och konsumenterna vill ha alternativ. Framtidens "banker" kommer bestå av statligt ägda verksamheter och företag som inte använder kontanter: utan istället byteshandel och community-valutor. Digitala plånböcker och mobila banktjänster öppnar dörren för telekombolag och software-aktörer, medan förtroende är inkörsporten för återförsäljare och gräsrotsfinansierade samhällen. I en allt trängre och kontantlöst finansiella systemet behöver inte bankerna längre vara några nyckelaktörer.

Liksom alla stora nya trender utgör spridningen av ekonomisk makt såväl utmaningar och möjligheter. Är du och ditt företag är redo att dra fördel av dessa?

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2