Stor undersökning: Lyckan finns på jobbet

Svenskarna tycker att det viktigaste för att kunna känna sig lyckliga är jobbet, näst efter hälsan. Det visar en undersökning där 5 000 personer har svarat på frågor om, bland annat, hur de blir lyckliga. Först på tredje plats kommer familjen.

Att lyckliga människor når bättre resultat har varit känt länge. De sprider sin energi bland medarbetarna och kan vara helt avgörande i en förändringsprocess. Men att jobbet var så viktigt för att svenskarna ska känna sig lyckliga var inte helt väntat. Och en arbetsgivare som vill behålla och kunna rekrytera kompetent personal har goda möjligheter att skapa en miljö där medarbetarna upplever att deras lycka kan blomstra. Det visar en undersökning från Wise group som tydligt pekar på att jobbet är det som påverkar vår lycka näst mest, efter hälsa.

— Eftersom hälsan kommer på första plats när det gäller lycka är det väl värt att bjuda på gymkort, tid till träning på arbetstid eller till och med att ha träning på arbetsplatsen, säger Stefan Rossi från Wise Group AB

— Det framställs ofta en bild av jobbet som ett hinder för att bli lycklig. Den här undersökningen visar att jobbet är viktigare än familjen för att nå lycka. Därför bör arbetsgivarna se över de parametrar som påverkar medarbetarnas känsla av lycka, fortsätter Stefan Rossi.

Undersökningen visar att det är just de här sakerna som påverkar vår lycka på jobbet:

1. Att kunna utvecklas i jobbet.
2. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation
3. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats
4. Att ha ett meningsfullt jobb
5. Att ha kul på jobbet
6. Att lönen känns rättvis
7. Att få feedback
8. Att känna sig utmanad av sitt jobb
9. Att känna sig respekterad av sina kollegor

Arbetsgivare som vill attrahera och behålla kompetent personal gör nog gott i att titta närmare på hur de kan gynna de här parametrarna, och därmed avlägsna hinder för personalens lycka.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2