Usla chefers tio sämsta egenskaper

Oinspirerande, visionslösa och dålig social kompetens. En stor amerikansk undersökning listar mardrömschefernas tio sämsta egenskaper.

Det är inte den rosenrasande chefen som pionröd i ansiktet läxar upp anställda offentligt som är värst. Den aggressivt dåliga chefstilen utgör bara tjugo procent av de beteenden som definierar de sämsta cheferna. Ofta handlar det snarare om något betydligt mer svårupptäckt. Undersökningen presenterad i Harvard Business Review visar att det inte handlar så mycket om vad en chef gör utan snarare vad han eller hon inte gör samt en kombination av flera dåliga egenskaper som utgör en riktigt dålig chef.

Det är de amerikanska ledarskapsutvecklarna Jack Zenger och Joseph Folkman som har analyserat beteendet hos 30 000 chefer. 300 000 av chefernas underlydande, kollegor och högre chefer har deltagit i utvärderingen. Det är deras svar som ligger till grund för listan på de tio sämsta chefsegenskaperna som här presenteras i fallande ordning, från den mest till den minst förödande.

  1. Oförmåga att kunna inspirera och entusiasmera. Att vara oinspirerande och passiv är den mest återkommande egenskapen hos de misslyckade cheferna i undersökningen.
  2. Acceptans av medelmåttliga resultat där det krävts utmärkta. De sämre cheferna accepterar sämre resultat än de bättre cheferna.
  3. Avsaknad av visioner och inriktning. De dåliga cheferna har en grumlig bild av framtiden. De vet inte vilken väg de ska ta och är (inte helt oväntat) dåliga på att kommunicera ut vad de vill.
  4. Oförmåga att kunna samarbeta och vara en lagspelare. Dåliga chefer undviker sina kollegor och misslyckas att utveckla några goda relationer med dem. De sämsta ser arbetet som en tävling och sina kollegor som motståndare.
  5. Att inte leva som man lär. Att som chef säga en sak och göra en annan är ett säkert sätt att förlora förtroendet hos kollegorna. De värsta av den här typen chefer är de som får med sig andra i sitt beteende och på så sätt hotar hela organisationen.
  6. Oförmåga att kunna förbättra sig och lära sig från sina misstag. En kombination av arrogans och självbelåtenhet får de sämsta cheferna att tro att de inte längre behöver utvecklas. Nära förbundet med den vanföreställningen ligger oförmågan att kunna lära sig från sina misstag.
  7. Oförmåga att förnya eller förändra sig. Oavsett om motviljan till nya idéer beror på bristande fantasi eller rädsla går denna dåliga chefsegenskap hand i hand med oförmågan att kunna ta in förslag från andra.
  8. Oförmåga att kunna utveckla andra. Helt upptagna av sig själva är de här dåliga cheferna ointresserade av såväl sina underordnade som av avdelningens långsiktiga framgång.
  9. Dålig social kompetens. De skriker och förringar antingen av illvilja eller av tölpaktig okänslighet. Men chefernas dåliga sociala kompetens manifesteras även ofta i saker de inte gör. Det handlar lika mycket om att de inte lyssnar, inte ställer frågor eller försöker nå ut till andra. Att de inte berömmer eller på annat sätt premierar ett bra resultat.
  10. Dåligt omdöme som leder till dåliga beslut. De fattar fel beslut på grund av att de inte förstår fakta eller analyserar omständigheterna rätt.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2