Stefan Saidac - Skapa värdefulla värderingar

Stefan Saidac

Stefan Saidac skriver exklusivt för Talarforum om värderingars betydelse och möjligheter i näringslivet. Han menar att ett företag med fungerande värderingar har enklare att både rekrytera och behålla rätt människor. Hur värderingar kan gå från ord till verklighet – och ge konkreta förbättringar.

Vi känner alla igen nyhetsrubriker som: ”Vårdbolag lät 93-åring ligga i en vecka med brutet ben” och ”Politiker går på strippklubb”.
Reaktionerna låter inte vänta på sig; Allmänheten blir heligt förbannad. Ledningen får frågan, hur är detta möjligt? Och vi vet alla vad svaret blir: ”Vi ska se över våra värderingar”. Som om det är värderingarna det är fel på när människor tappar omdömet.

Värderingar omfattar mer än de stora skandalerna: Allt från lagbrott som mutor till att stjäla kollegornas idéer och matlådor. Det är inte alltid så lätt att veta vilka värderingar som fungera i hela organisationen eller hur man implementerar dem. Några vackra ord på hemsidan och på väggen i receptionen får ingen effekt.

Det finns företag som verkligen har lyckats få värderingar som en levande del av organisationen, som till och med gjort dem till en viktig del av affärsidén. Dessa företag är också stabilare, mer lönsamma och får mer kompetent personal – vilket är avgörande för att utvecklas.

Fem tips för att utveckla värderingar:

1. Aktuella
Sveriges Rikes lag förnyas efter människors värderingar, se bara på lagarna om bilbälte och jämställdhet. En organisations värderingar måste också gå i takt med tiden, helst vara steget före. Stanna därför upp och analysera: Vad är viktigt för oss idag och i morgon? Vad är viktigt för våra kunder och samhället?

2. Ärliga
Stryk stora ord som inte betyder något i det vardagliga arbetet. Det måste finnas en ärlig avsikt för att värderingarna ska vara vägledande för beslut. Detta kan vara extra viktigt exempelvis vid val av medarbetare och samarbetspartners samt för affärsutveckling och marknadsföring.

3. För alla
Tänk dig ett fotbollslag där mindre än hälften kan och följer reglerna. Lika ohållbart är det för ett företag om inte alla är med på värdegrunden. Oavsett om det handlar om säljare, assistenter eller vd:n måste alla kunna och följa värderingarna. De ska bygga på medarbetarnas gemensamma syn på vad som är rätt och fel. Återkoppla därför regelbundet till värderingarna. Uppmärksamma alla som agerar med gott omdöme med hjälp av värderingarna.

4. Aktiva
Toyota är världens största biltillverkare med en mycket avancerad och datoriserad produktion. Men de har också enkla förslagslådor. Många av medarbetarnas förslag förverkligas också. Vilket ligger helt i linje med Toyotas värdering ’Kaizen’, som betyder ständig förbättring. De flesta människor stimuleras av att vara aktiva, ta ansvar och påverka. Sträva därför efter aktiva värderingar, eller snarare aktiva medarbetare.

5. Personliga
Värderingarna är er egendom och framgångsfaktor. Det finns inga regler. Det är fritt att formulera värderingarna på ert eget och personliga sätt. Google säger ”10 saker vi tror på” med uppmaningen ”Fokusera på användaren, så ordnar sig allt annat”. H&M som ständigt gör succé på nya marknader använder ”Tro på människan”, som innebär att alla får ta ansvar. Värderingar handlar inte bara om att skapa en harmonisk och stimulerande arbetsplats som lockar de bästa medarbetarna. Det leder också till framgång och lönsamhet.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2