Är din arbetsplats välmående? Sveriges första lyckopsykolog förklarar hur ni ska gå tillväga

Katarina Blom

Expertens 3 tips för en hållbar och lycklig arbetsplats

Katarina Blom är psykolog som ger konkreta redskap för hur man minskar stressen, hanterar tankarna och ökar engagemanget för arbetet. Hon har tillsammans med journalist Sara Hammarkrantz skrivit boken ”Lycka på fullt allvar” som synar forskningen bakom välbefinnande och den svåra frågan om lycka. Hon är även medgrundare till det psykologiska gymmet www.habitud.se där psykologisk träning görs lika självklar som fysisk. Hon brinner för att göra psykologisk forskning lätt att förstå och lätt att använda i vardagen för organisationer över hela Sverige – i syfte att skapa mer välmående arbetsplatser.

Vi lever i tider av exponentiell förändring och 80 % av alla sjukskrivningar kan relateras till stress. Här kommer tre tips från experten Katarina för att skapa en mer hållbar och lycklig arbetsplats.

Tips 1 - Det handlar inte om att tänka positivt!

Det finns hyllmeter av självhjälpsböcker om konsten att tänka positivt. En person som köper en självhjälpsbok köper i genomsnitt en ny självhjälpsbok 18 månader senare. Varför? Kanske kan det bero på att det är svårt att må bra genom att lära sig att tänka positivt. Hjärnan är inte byggd för att vara optimistisk och tänka positiva tankar. Snarare har vi genom evolutionen formats till att fästa uppmärksamheten på negativt laddad information, som exempelvis brister hos oss själva eller vår omgivning. Istället för att prata om att tänka positivt behöver vi samtala om hur vi kan agera positivt.

Vilka steg kan vi ta på arbetsplatsen för att skapa positiv förändring? Kan det vara så att en medarbetare kan tänka 1000 positiva tankar men ändå uppföra sig illa på arbetsplatsen? Kan det vara så att en medarbetare kan ha 1000 orostankar, men ändå initiera steg mot den positiva förändring som organisationen behöver? Att be någon bestämma över sina tankar eller sin attityd är svårt. Det är betydligt effektivare att be någon förändra sitt beteende, och genom ett förändrat beteende skapa goda ringar på vattnet. Det handlar inte om att tänka positivt, utan snarare om att hitta ett gott agerande.

Tips 2 - Vad vill du uppmuntra?

Hjärnan intresserar sig för aktiviteter som ger kortsiktig belöning. Om du vill driva förändring, oavsett om det gäller att få medarbetare att agera mer i linje med företagets värderingar eller följa säkerhetsrutiner, så är det viktigt att få med hjärnan på tåget. Hur? Genom snabb och konkret uppmuntran. Vad minns du från ditt senaste medarbetarsamtal – allt det du gjorde bra, eller det du behöver bli bättre på? Hjärnan har en tendens att minnas obehaglig information i högre utsträckning än motsvarande positiv information. För att balansera detta, och för att engagera medarbetare och ledare, är det viktigt att organisationen är designad för uppmuntran. Och all uppmuntran ska inte komma från chefen, mer kraftfullt blir det om alla medarbetare är engagerade och ger varandra beröm, stöd och positiv feedback. Dessutom kommer den snabbaste feedbacken ofta från arbetsuppgiften. Vilka förutsättningar finns för att kunna göra ett bra jobb, och vilka vanor för positiv feedback finns i organisationen?

Tips 3 - Ge förändringen 66 dagar – minst

Känner du att förändringarna du vill göra går långsamt? Troligen känner du rätt! Psykologiforskaren Phillippa Lally såg att det i genomsnitt tar 66 dagar att etablera en ny vana. En ny vana innebar här att göra något automatiskt, utan att behöva övertala sig själv till att genomföra aktiviteten. Om vanan är enklare kan det gå snabbare, och är den svårare tar det längre tid att etablera. Men det kan verkligen vara värt mödan att hålla ut tills den nya vanan har satt sig!

I en studie av Wendy Wood såg man att 43 % av allt vi gör under en dag sker på ren rutin. Om nästan hälften av allt vi gör på en dag sker omedvetet, rutinartat och utan ansträngning – tänk om dessa vanor var psykologiskt hälsosamma för oss och för människorna runtomkring oss! Vad skulle hända om vi som organisation hittade 43 % av dagliga vanor som hjälpte oss bygga hållbart ledarskap, hållbart medarbetarskap och hållbara organisationer som varar över tid och att vanorna inträffade automatiskt och utan övertalning? Det skulle vara lycka på fullt allvar.

Katarina är som sagt psykolog och brinner för att avliva myter och rykten om vad som gör oss lyckliga, och visar istället på ett underhållande och interaktivt sätt vad vetenskap och forskning har att lära oss om mänskligt välbefinnande. På hennes föreläsningar får deltagare prova på konkreta övningar för ökat välmående. Föreläsningarna innehåller även principer för beteendeförändring och knep för att lättare skapa förändring i vardagen.

För mer information om Katarina eller boka henne klicka här.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2