> > > >

Svenska chefer är bäst i Europa på att ge beröm

En färsk undersökning bland över 4 400 européer visar att svenska chefer är bäst i Europa på att ge beröm.

Enligt en ny undersökning är svenska chefer bäst i Europa på att uppmärksamma och berömma sina medarbetare. I Sverige säger hela 41 procent av de anställda att de får erkännande för sina prestationer från chefen. De danska cheferna knep andraplatsen med 38 procent, tredjeplatsen gick till de franska cheferna med 35 procent. Tyskland är det land där de anställda får minst erkännande. Endast 19 procent av tyskarna säger att deras arbete uppmärksammas och omnämns av chefen.

Endast 26 procent, av över 4 400 européer som svarat på webbenkäten från Stepstone, säger att deras prestation på arbetsplatsen är uppskattat av överordnade. 74 procent säger att de sällan eller aldrig får beröm eller uppmärksamhet från sina chefer.

— Brist på erkännande är inte bara demoraliserande för de anställda utan det kan också vara skadligt för ett företags resultat. Företag där personalen är underskattad riskerar att förlora kompetent personal som kommer att börja leta efter andra jobb. Anställda som uppmärksammas och får beröm blir mer motiverade och levererar ett högre värde till organisationen, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på Stepstone.

Samtidigt verkar många anställda ha lärt sig att leva med bristen på uppmärksamhet. Av de 74 procent som får lite eller inget beröm, säger 25 procent att de inte har något emot att de inte får något erkännande. Frankrike är det land i Europa där de anställda hanterar bristen på erkännande bäst; hälften säger att det är okej att få mycket lite eller inget erkännande alls från sina chefer.

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Nyhetsbrevsartiklar

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta