Så blir du en bättre chef

För några inspirationsbrev sedan skrev vi om de sämsta chefsegenskaperna. Vi följer nu upp den artikeln med nya forskarrön som visar hur en chef lättas och mest effektivt kan förbättra sitt chefskap och på så sätt även förbättra arbetsplatsens resultat och miljö.

Forskarparet Jack Zenger och Joseph Folkman har gjort en studie på chefer som har fått dåliga betyg från sina underordnade, kollegor och chefer och sedan inlett ett arbete med att förbättra sig. Resultatet rönte stor uppmärksamhet när det publicerades på Harvard Business Reviews hemsida för en tid sedan. Det visade sig att en stor del av cheferna som tidigare fått låga betyg, med ganska enkla medel, lyckats avsevärt förbättra såväl bilden av sig själva som chefer, som resultat och miljön på arbetsplatsen.
Detta är vad som gav bäst resultat i chefernas förbättringsarbete.

1. Förbättra kommunikationsförmågan.

Den vanligaste färdighet cheferna förbättrade var sitt sätt att kommunicera. Även om kommunikationsförmågan är mycket formbar handlade det mer om att använda det de redan kunde, oftare och till fler, än att lära sig någonting nytt.
Det visade sig att tid lagd på att förbättra sin presentationsteknik gav omedelbart resultat.

2. Kunskapsutjämna

Dåliga chefer tenderar vara snåla med information och kunskap. Genom att istället dela med sig av sitt kunnande och visa hur man gör höjdes samtidigt såväl arbetsgruppens resultat som ledarens anseende.

3. Utmana

Vissa chefer tror att om de minimerar antalet utmaningar och förväntar sig mindre av sina underordnade kommer de att se chefen som bättre ledare. Detta är fel. Färre utmaningar är motsatsen till vad en arbetsgrupp eller organisation behöver. När chefer utmanar arbetsgruppen att göra mer och bli bättre på sitt jobb, uppfattas faktiskt också cheferna som bättre själva.

4. Bredda perspektivet

Det är lätt hänt att chefer blir så upptagna med det dagliga arbetes krav och företagets interna politik att de blir omedveten om vad som händer i omvärlden. Men chefer som stannar upp och tittar på helheten kan se potentiella problem tidigare och fokusera mer på strategiska och mindre på taktiska frågor. Detta leder till konstruktiva förändringar och innovation.

5. Lev som du lär

Många chefer ber ofta, oavsiktligt eller omedvetet, andra att göra saker som cheferna själva inte skulle göra. Sådant fungerar aldrig. Många av undersökningens chefer blev förvånade över att upptäcka att de uppfattades som hycklande. De lärde sig att istället börja leva som de lär.

6. Stöd nya idéer

Många av undersökningens chefer var också förvånade över att deras arbetslag ansåg dem vara nej-sägare. När de istället för att förhindra nya förslag började uppmuntra och stödja innovativa idéer, inträffade positiva förändringar på arbetsplatsen.

7. Var förändringsbenägen

Framgångsrika chefer har lärt sig att villigt stödja och omfamna förändringar och uppmuntrar andra att göra likadant. Huvudsak genom att bli mer proaktiva, det vill säga genom att göra ett bättre jobb på att upptäcka nya trender, möjligheter och potentiella problem tidigt.

8. Ge stöd

Praktiskt taget alla av de åtgärder som nämnts ovan skapar en mer inspirerande miljö. Dessutom finns det ytterligare två saker som framgångsrika chefer gör som inspirerar. För det första gör de ett bättre jobb att hålla folk fokuserade på det som är högprioriterat. För det andra så håller de sig à jour med eventuella problem bland sina underordnade. När en chef är den siste att veta att en anställd har problem, kommer andra att tolka det som brist på intresse. Att ge stöd och hjälp till medarbetare i svåra situationer hjälper inte bara den enskilda, utan skapar också lugn i organisationen genom att försäkrar andra att de kan förvänta sig att få samma behandling.

9. Uppmuntra samarbete snarare än konkurrens.

Många chefer kommer från skolbänken med tron att arbete är ett nollsummespel med vinnare och förlorare, så i ett försök att skapa sig försprång börjar de konkurrerar på sin arbetsplats. Men strider är kostsamma och förbrukar resurser. I långa loppet skapar intern konkurrens inga vinnare, bara förlorare. När chefer istället letar uppmuntrar samarbete och skapar gemensamma mål, blir de framgångsrika.

Undersökningen visar att dessa åtgärder är särskilt effektiva för att öka framgången hos chefer som tidigare har betraktas som svaga, men de kan vara till god hjälp för alla chefer som vill förbättra sig. Så väntar du på?

Några av våra kunder om oss

Vi anlitar Talarforum för att det är så otroligt tryggt och skönt att samarbeta. Vi har samarbetat under många år och vi har aldrig blivit besvikna. De har en fingertoppskänsla och professionalism att alltid plocka fram rätt talare till vår organisation och tillfälle. Jag kan starkt rekommendera alla att vända sig till Talarforum, ni kommer inte att bli besvikna.

Anna Treschow
SABO

Talarforum har mycket kunnig personal med kundens behov i fokus. Dom försöker alltid hitta en lösning som kunden är nöjd med och uppfyller förväntningarna och syftet med föreläsningen och förfogar över några av Sveriges absolut bästa föreläsare! Som kund hittar vi alltid någon föreläsare som passar vårt syfte och önskemål. Talarforum guidar och stöttar alltid med det mesta kring föreläsningarna på ett föredömligt vis! Som kund känner vi oss alltid trygga med Talarforum och får alltid professionell support och service.

Thomas Jansson
Trollhättans Stad

Har alltid varit nöjd i mina kontakter med Talarforum. Ett företag att lita på och som lyssnar på kundens önskemål. Förslagen man får är alltid överensstämmande sedan får man välja beroende på fokus och målgrupp

Marie Tilly
Täby Kommun

Med Talarforum kan vi alltid känna oss trygga med att få det vi önskar, de är lyhörda och lyckas alltid matcha rätt utifrån våra önskemål. Att de är professionella och serviceinriktade i sitt arbete gör valet att vara kund enkelt. Jag kan varmt rekommendera att anlita Talarforum.

Anna Raftheim
SATS Sports Club Sweden AB

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2