Googles bäst bevarade hemlighet

Annika Steiber

Annika Steiber har ägnat närmare ett år åt att på plats studera hur företaget Google leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Baserat på vad hon fann har hon nu färdigställt sin bok Googlemodellen, som kommer ut i april i år (2014). Boken kommer visa hur företag som Google har förändrat allmän praxis vad gäller management för kontinuerlig innovation i en värld där förändringstakten går allt snabbare och företags förmåga att förnya sitt ledarskap och organisation blir avgörande för långsiktig konkurrenskraft.

– Mjuka faktorer spelar en oerhört stor roll, framför allt den företagskultur som grundarna bar med sig från början och som sen har utvecklats medvetet för att styra hela företaget mot ständig innovation. Slående är också det fokus Google har på att få in rätt individer i företaget och utveckla dem, säger Annika Steiber.

Kärnan i Annika Steibers studie består av en unik ettårig studie om drivkrafterna för innovation på Google och innehåller exempel på hur företaget har tillämpat nya oortodoxa managementprinciper i sitt ledarskap och sin organisation. Boken Googlemodellen erbjuder också viktiga tips till företagsledare och andra förändringsledare till hur företag kan transformera sin managementmodell i syfte att skapa och kvarhålla en ökad förmåga till kontinuerlig innovation.

Frukost föreläsning om Googles hemlighet

Anna Stieber ger även föreläsningar som baseras på boken Googlemodellen. Talarforum har nöjet att kunna bjuda in till ett begränsat antal platser på en frukostföreläsning med Anna Stieber. Där kommer hon att ge ett 45 minuter långt smakprov.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2