Arne Falkbäck

Ledarskap och medarbetarskap

Om man ska få andra att brinna måste man brinna själv. Arne Falkbäck har en idrottslig bakgrund då han talar om hur man får fram medarbetares dolda kompetens. Helheten är viktig, vilket kan uttryckas som att inkludera både kropp och knopp.

Det går inte att få andra att brinna om man inte brinner själv är Arne Falkbäcks ledarmotto. Arne Falkbäck är en mycket jordnära och inspirerande person med högt tempo och med träffande vardagsanpassningar i sina föredrag. Det är lätt att smittas och engageras i ett möte med Arne. När Arne föreläser blandar han aktuella händelser och självupplevda situationer som ger åhörarna rejäla aha-upplevelser.

I dagens organisationer då allt mer görs av allt färre är inte bara ledarskapet utan även medarbetarskapet viktigt, alla på arbetsplatsen har ett viktigt ansvar. Den dolda kompetensen hos medarbetarna är viktig att få fram, kanske rentav avgörande i framtiden. Detaljer och planering är viktigt, det är viktigt att skapa en unikitet en hemmaplan/vardagsrumkänsla i varje upplägg som deltagaren känner igen sig i. Arne´s bakgrund från idrotten genomsyrar uppläggen bla genom vikten av stolthet för det egna varumärket och att programmen är helhetsanpassade och inkluderar både kropp och knopp.

Föreläsare

Inspirerande utbildare

Inspirerande processledare