Anna Essehag
Fotograf: Rosie Alm

Anna Essehag

Ledande expert inom hållbarhet och affärsutveckling

Anna Essehag har en omfattande erfarenhet som civilingenjör inom hållbarhetsområdet och tjänstgör nu som Affärsenhetschef på 2050, med en bakgrund som hållbarhetschef vid Ramboll Sverige.

Anna Essehag är en veteran inom hållbarhetsfrågor och strategisk affärsutveckling, med över två decenniers erfarenhet från en mängd sektorer, inklusive privata företag, offentlig sektor och internationella organisationer som EU och FN. Med en civilingenjörsexamen från KTH och en MBA från Edinburgh Business School, har hon djupgående kunskaper i hur teknik och innovation kan integreras för att främja hållbara affärsmodeller och samhällsnytta. Annas engagemang och expertis inom miljö, klimat och social hållbarhet gör henne till en eftertraktad talare och rådgivare.

I sin nuvarande roll som Affärsenhetschef på 2050 leder Anna Essehag arbetet med att omvandla strategiska visioner till hållbara handlingar. Tidigare tjänstgjorde hon som hållbarhetschef på Ramboll Sverige, där hon ledde utvecklingen av företagets hållbarhetsstrategier. Hon har varit central i arbetet med att integrera Agenda 2030 i företagets kärnverksamheter och har drivit projekt som syftar till att förbättra både miljömässig och social hållbarhet.

Anna är en passionerad förespråkare för mångfald och inkludering i tekniksektorn och använder sin plattform för att öka medvetenheten om dessa viktiga frågor. Hennes förmåga att förmedla komplexa hållbarhetsfrågor på ett engagerande sätt gör henne till en populär talare på konferenser och workshops. Hon har även en betydande erfarenhet av att leda interaktiva sessioner som stimulerar till kreativt tänkande och innovation bland deltagare.

Anna Essehags arbete med att främja en hållbar framtid sträcker sig bortom professionella åtaganden; hon är aktivt involverad i samhällsinitiativ som stärker miljömedvetenheten och främjar hållbar utveckling på lokal nivå. Genom sitt ledarskap på Ramboll och 2050 har hon visat att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med miljömässig och social ansvar.

Pressbilder

Anna Essehag

Anna Essehag

Affärsutvecklare

Fotograf: Rosie Alm

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2