Gerhard Bley

Gerhard Bley

Det empatiska ledarskapet

Gerhard Bley har myntat begreppet "det empatiskt ledarskap" vilket är ett försök att sammanfatta Gerhards yrkeserfarenheter som företagsledare i olika branscher, men även sin personilga utveckling.

Gerhard Bley är idag VD för livsmedelsföretaget O. Kavli AB och har ett långt förflutet som chef inom både det privata näringslivet och ideella organisationer. I sin bok "Instinkt eller insikt – Bättre resultat genom empatiskt ledarskap" utmanar Gerhard på ett självutlämnade sätt de etablerade formerna för ledarskapsutveckling. I presentationen berättar Gerhard om sin egen utveckling och hur man som ledare utvecklar ett empatiskt ledarskap genom självinsikt och en balanserad tillvaro. Gerhard redogör också för hans arbete på Kavli med att introducera ett empatiskt ledarskap i företaget.

Gerhard Bleys föreläsning utmanar ett väldigt traditionellt näringsliv. Gerhard anser att kortsiktiga ägarformer och "kvartalsekonomi" är effektiva hinder mot att investera i ett verkligt gott ledarskap och går därmed i skarp kontrast till tesen om ett empatiskt ledarskap. Gerhard menar att det svenska samhället borde vara en perfekt grogrund för det bästa möjliga ledarskapet, men att vår globalisering och internationellt ägarinflytande hindrar oss från att utnyttja dessa fördelar. Mer empati, medkänsla, närhet, personlig utveckling och en holistisk syn på livet, skulle ge oss mer framgångsrika företag, nöjdare medarbetare och lyckligare människor. Ett empatiskt ledarskap, menar Gerhard, är också vägen att motverka den ökande sjukskrivningsfrekvensen p g a stress och depression.

Det empatiska ledarskapet har sin grund i djupa, personliga självinsikter och en levnadsfilosofi baserat på det Gerhard beskriver som Balanced lifecard. Gerhard presenterar konkreta exempel på hur hans eget ledarskap utvecklats genom ett långsiktigt och ambitiöst arbete med sin egen självbild och egna självinsikter. Och hur det idag ger resultat i en strikt kommersiell miljö. Samtidigt argumenterar Gerhard i sin föreläsning om sin egen transformation från en stereotyp, mekanisk ledare till en mänsklig, närvarande och intim person som ser öppenhet, visande av okunskap, transparens och sårbarhet som vinnande inslag i ett framgångsrikt ledarskap.

Gerhard Bley

Gerhard Bley

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2