Så gör toppsäljarna

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist har arbetat med försäljning i över 20 år. Merparten av tiden har han arbetat som försäljningschef och vd i bolag med kraftig tillväxt. Idag är Patrik vd på ett utbildningsföretag och är även grundare av bloggen Försäljningschefen. Här delar han med sig av sina erfarenheter av vad som skiljer medelsäljarna från dem som säljer bäst.

Allt hänger ihop

Medelsäljarna ser på försäljningen som en tävling där bara en kan vinna. De slåss om kunderna framför konkurrenten och fokuserar bara på att vinna en affär. De ser varje affär isolerad och inte affärsvärlden som en helhet.

De bästa säljarna ser att allt hänger ihop. Där den som bäst kan se flöden och helheten har störst chans att lyckas. De skapar nätverk där de lätt kan finna nya lösningar via kunder, partners, leverantörer och ibland även bland konkurrenter.

Nätverka för att växa som individ, inte för att driva affärer

Medelsäljarna bygger och utnyttjar primärt sitt nätverk för att driva affären. De skiljer hårt på sitt privata umgänge och arbetsrelationer. De utnyttjar sitt nätverk primärt för att be om hjälp med en affär.

De bästa säljarna bygger relationer med alla i sin omgivning primärt för att utvecklas som individer. De söker sig aktivt till nya människor för att lära och utvecklas. De delar upp sitt nätverk efter intressen snarare än jobb och privat. De börjar med att ge och bli därför belönade mångdubbelt.

Motivation kommer inifrån, inte från chefen

Medelsäljarna förväntar sig att bli motiverad av chefen. De är beroende av tävlingar, firande och andra aktiviteter från chefen för att hålla motivationen upp. Detta gör att deras prestation till stor del styrs av hur bra deras chef är.

De bästa säljarna vet att motivation kommer inifrån. De får sin energi från allt arbete, mötet med kunden, att lösa kundens problem och vinna affärer. Det gör att de inte bara är motiverade utan att de även bidrar med motivation till resten av gruppen.

IT är ett stöd, inte ett onödigt ont

Medelsäljarna använder primärt teknikstöd för att de måste och för att ledningen följer upp via den. Det blir till ett tråkigt moment i arbetet och både drar ned motivation och tar, istället för att spara, tid.

De bästa säljarna ligger i framkant vad gäller nytt teknikstöd. De har inställningen att företaget skall se till att de har det bästa stödet och de maximerar nyttan av det oavsett om det är mobiltelefonen eller CRM-systemet.

Arbetet är mer än ett jobb

Medelsäljarna går primärt till jobbet för att tjäna pengar. De agerar endast utifrån sina säljmål och provisioner. Därför gör de bara vad som krävs för att de ska klara sina mål, få sin provision och högre lön. Detta märks av kunderna och därför får de jobba hårt för varje affär.

De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och arbetet kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer, tjänar mer och har ännu roligare.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2