Viktoria Saxby
Fotograf: Maria Macri

Viktoria Saxby

Så gör inkludering oss ännu bättre

Viktoria Saxby föreläser om inkluderande ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling. I hennes utbildningar är budskapet tydligt: Inkludering, mångfald och jämställdhet är inte mjuka sidofrågor att ta tag i när "allt viktigt är klart."

Viktoria Saxby har 25 års erfarenhet av inkluderingsarbete och har arbetat med de högsta ledarna, samt chefer och medarbetare inom Försvarsmakten och Polismyndigheten, till ledningsgrupper för börsbolag, chefer och medarbetare inom näringslivet, politiska ledare i Sverige och DR Kongo, till reklam- och filmbolag i USA. Viktoria är en mycket uppskattad och väl anlitad föreläsare och konsult som verkar både i Sverige och internationellt och därmed har god överblick över DEI (Diversity, Equity & Inclusion) arbetet globalt. Hennes föreläsningar är kunskaps- och medvetandehöjande och alltid baserade på studier, fakta och goda exempel där arbetet tas ned från teori till praktik.

I Viktorias utbildningar är budskapet tydligt: Inkludering, mångfald och jämställdhet är inte mjuka sidofrågor att ta tag i när "allt viktigt är klart." Det är precis tvärtom – frågorna är direkt kopplade till lönsamhet och attraktions-, innovations- och konkurrenskraft. Liksom till välmående medarbetare, varumärkesbyggande och hållbarhet.

Viktoria brinner för att tala om inkluderingens vinster för alla – och ger konkreta verktyg för hur just du lyckas. Oavsett kärnverksamhet är inkluderingsarbetet helt centralt för att optimera din operativa verksamhet – det handlar helt enkelt om att göra det ni gör - ännu bättre.

I Sverige ligger inkluderingsarbetet ännu efter det globala, men i en alltmer globaliserad värld går förändringen fort. Inkluderingsarbete handlar om S:et i ESG (Environmental, Social & Governance) och utgör en central del av alla företags och organisationers hållbarhetsarbete. Att arbetet även leder till mindre risker, nya marknadsandelar, ett starkare varumärke, att medarbetare trivs bättre, samt ökade vinster är bonusar.

Viktorias styrka är att skapa en trygg, interaktiv miljö där alla kan känna sig avslappnade och inkluderade. Hon är dessutom övertygad om att vi lär oss mer när både hjärna och hjärta får vara med – och än mer när vi får ha roligt! Därför innehåller hennes föreläsningar många praktiska exempel, ofta med illustrativa filmklipp som lockar till skratt. Hon tror också på att det ska vara lätt att göra rätt och att arbetet ska vara lustfyllt för att vara hållbart. Ofta handlar det inte om att vi inte vill, utan snarare att vi inte vet exakt hur vi ska nå dit vi vill.

En föreläsning med Viktoria Saxby ger ert företag/organisation kunskap om varför inkluderingsarbete gör er ännu bättre – samt praktisk kunskap och verktyg för exakt hur ni når hela vägen fram!

Viktoria skräddarsyr sitt upplägg utifrån era önskemål och behov. Exempel på föreläsningar:
1. Inkludering - så gör det oss ännu bättre (The Business Case for Diversity & Inclusion)
2. Modernt ledarskap = Inkluderande ledarskap (Modern leadership = Inclusive leadership)
3. Inkluderande kommunikation – så här lyckas du (Successful inclusive communication)
4. Inkluderande organisationsutveckling bygger starka team där alla kan bidra med sin fulla potential Inclusive organizational development - builds strong teams & allows all to contribute at their full potential
5. Jämställdhet - bra för män & pojkar! Den Lyckligare Mannen/Pojken: Vad har män, världen och din organisation att vinna på jämställdhet? Gender equality is good for men & boys! The Happier Man/Boy: What do men, the world and your organization have to gain from gender equality?
All talks are offered in both Swedish, English, Spanish or French

Pressbilder

Viktoria Saxby

Viktoria Saxby

Inkluderingskonsult

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2