Ulla-Karin Eldh Bobeck

Ulla-Karin Eldh Bobeck

Individ- grupp och organisationsutveckling

Ulla-Karin Eldh Bobecks inriktning är människans roll i organisationens system

Ulla-Karin Eldh Bobeck arbetar som föreläsare, utbildare och konsult med individer, grupper och organisationer. Hennes syn på organisation, förändring och utveckling utgår från att människor ska ses i sitt sammanhang – som system. Den digitalisering som vi alla är en del av påverkar både våra verksamheter och oss som individer och ställer ökade krav på flexibilitet och förmåga till anpassning. Funktioner och roller i arbetet förändras allt eftersom digitaliseringen blir mer omfattande. Ledaren tvingas att handskas med komplexa och turbulenta situationer, hen förväntas förstå komplexa problem och kunna urskilja sammanhang med god förståelse för helheten. Ledaren får därmed också stora krav på att utveckla verksamhetens kultur där det måste råda förutsättningar för flexibla/agila metoder och arbetssätt. Den digitala medarbetare förväntas arbeta med egen driven motivation och ökat inflytande över sitt arbete, vilket också gör arbetet i teamen mer självledande.

Med detta som grund föreläser Ulla-Karin ofta kring ämnen som;
• Verksamheten - folksamling eller organisation?
• Värdegrundsarbete för att utveckla en stödjande verksamhetskultur
• Agilt ledarskap och medarbetarskap
• Beteende utveckling för individ och organisation
• Coachande ledarskap för kultur och motivationsbyggande – hur få medarbetare att vilja?
• Teamutveckling
• Kommunikation, känslor och samarbete

Ulla-Karin Eldh Bobeck

Kreativitet

Ledarskap

Moderande sportprofiler

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2