Vårt arbetssätt

Processbeskrivning: 1-Behovsanalys, 2-Matchning, 3-Förslag, 4-Förberedelse, 5-Genomförande, 6-Utvärdering

Behovsanalys

Tillsammans går vi igenom dina speciella behov. Steg för steg formulerar vi syfte, målsättning, budgetramar, tidpunkter och praktiska detaljer. Det första samtalet slutar med att vi enas om en kravprofil som beskriver vad du söker.

Matchning

Vår sökprocess startar. Vi söker i våra databaser och letar i vårt erfarenhetsmaterial för att finna personer som matchar din kravprofil. Vi kontaktar personer som vi tror skulle kunna passa för just ditt arrangemang.

Förslag

Vi återkommer till dig med olika alternativ på talare/utbildare/inspiratörer. Du kan fastna för en eller flera - eller ingen. Det är upp till dig. Det arbete vi lagt ned kostar dig inget. Om du väljer att engagera någon av de vi föreslagit ger du oss ditt OK. Då engagerar vi en eller flera av talarna och debiterar dig hälften av det överenskomna priset (den andra hälften debiterar vi i samband med evenemanget). Vi ordnar alla praktiska detaljer kring kontraktskrivandet.

Förberedelse

Vi ser till att talaren/talarna kontaktar dig i god tid innan dit evenemang för att gå igenom de speciella önskemål du har.

Genomförande

Talaren/talarna genomför sitt uppdrag enligt dina önskemål.

Utvärdering

Efter genomfört uppdrag utvärderar vi resultatet tillsammans med dig och du betygsätter talaren/talarna och även oss på Talarforum.

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta