Sverre Diesen

Sverre Diesen

Ledarskap och strategiskt tänkande i komplexa tider

Under Sverre Diesens ledarskap: Från militär strategi till ledarskapsfilosofi - Hur man navigerar i komplexa tider, förstår dynamiken mellan människor och teknik, och utövar adaptivt ledarskap för framtidens utmaningar.

Sverre Diesen, en av Norges mest erfarna och respekterade ledare, har varit i spetsen för en av Norges mest komplexa organisationer: Försvaret. Hans insikt i ledarskap, strategi och organisatorisk innovation gör honom till en eftertraktad föreläsare för både privata och offentliga institutioner. Sverre Diesen började sin militära karriär som kadett vid Krigsskolan, och under årens lopp steg han i graderna till att bli försvarschef, en position han innehade från 2007 till 2009. Under denna period mötte han utmaningar så som omstrukturering av Försvaret, anpassning till nya säkerhetshot och skiftande geopolitiska förhållanden. Men det är hans förmåga att balansera pragmatism med principfasthet, och hans förståelse för samspelet mellan människor och teknologi, som gör honom unik.

I sina föreläsningar kombinerar Sverre historiska anekdoter, personliga upplevelser och facklig djup för att förmedla kunskap om ledarskap, teambyggande och förändringsledning. Oavsett om du är en ledare i en liten organisation eller i ett stort företag, ger hans perspektiv värdefull insikt i hur man navigerar i osäkra och utmanande tider.

En av de viktigaste läxorna Sverre Diesen ofta delar är betydelsen av adaptivt ledarskap. I en värld som ständigt förändras anser han att det är avgörande för ledare att vara flexibla, öppensinnade och villiga att ifrågasätta status quo. Detta innebär inte att överge grundläggande principer eller värderingar, utan snarare att känna igen när och hur man ska anpassa sig till förändringar för att säkerställa organisationens långsiktiga framgång.

Förutom hans syn på ledarskap och organisatorisk innovation, föreläser Sverre Diesen ofta om geopolitisk och det globala säkerhetsläget. I en tid då världsordningen ständigt förändras och nya maktkonstellationer framträder, ger Sverre en tydlig och välinformerad syn på hur vi bör förstå och navigera i denna komplexa värld. Hans föreläsningar tar upp den aktuella geopolitiska situationen, identifierar de största hoten och möjligheterna, och ger åhörarna ett ramverk för att förstå hur nationella och internationella händelser kan påverka deras egen sfär, vare sig det är inom näringslivet, offentlig sektor eller i det dagliga livet. Med en kombination av fakta, analys och hans egen unika infallsvinkel, ger Sverre Diesen sin publik en djupare förståelse för dagens världsbild.

Pressbilder

Sverre Diesen

Sverre Diesen

Norges f.d. försvarschef

Fotograf: Torgeir Haugaard

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2