Stavros Louca

Stavros Louca

Allt är möjligt!

Stavros Louca blev känd för en bredare publik som lärare i TV-serien Klass 9A. Ett program där en grupp utvalda lärare hjälpte elever att drastiskt förbättra sina studieresultat.

Stavros Louca har en stark tro på lärande och alla människors inneboende potential. Han hävdar att alla människor kan utvecklas och nå bättre resultat både i skolan, yrkeslivet och privat, om man bara får rätt hjälp på vägen.

Lovorden är många om Stavros Loucas insatser i Rinkebyskolans matematikundervisning. Vetenskapsakademin och andra tekniska institutioner har uppmärksammat de goda resultat eleverna uppnått och skolan har genom åren vunnit en rad priser i nationella tävlingar. Det gäller, menar Stavros, att som lärare bygga ett ömsesidigt förhållande till alla elever och att eleverna sinsemellan får lära känna varandra och visa kärlek och respekt.

Han är matematik- och fysiklärare samt utbildad civilekonom. Stavros har vunnit en rad priser för sina insatser som pedagog, bland annat Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvist-pris, Nelson Mandela-priset, Kunskapspriset och Retorikpriset. Han är även vunnit en rad internationella matematiktävlingar.

Stavros Louca föreläsningar om lärande och möjligheter passar lika bra för näringslivet som för offentlig sektor. Han pratar på ett inspirerande sätt om ämnen som: personlig utveckling, vinnande pedagogik, entreprenörskap, samarbete, medarbetarskap, bemötande och inte minst om att allt är möjligt.

Näringslivet ger en levande skolutveckling - Ny föreläsning
Skolan har alltid varit en institution som spelade en viktig roll i utvecklingen av civilisationer. Så är det idag också, men det vi glömmer idag är näringslivets roll i skolutvecklingen. Ungdomarnas framtid är beroende i stor grad av hur dem kan komma in i den vuxnas värld och så småningom ta ansvaret. Därför är det viktigt att näringslivet är med och forma skolan och dess utbildning utifrån deras erfarenhet, kunskap och behov.

I föreläsningen tar Stavros upp hur han som lärare undervisa, förbereder och kopplar ihop ungdomarna med näringslivet (mentor/adept) så att de tillsammans planera för framtiden. Stavros berättar hur han förbereder ungdomarna att utvecklas till entreprenörer och så småningom till innovatörer.

Slutsumman är att näringslivet och den övriga vuxna världen är en stor resurs i skolutveckling både social och kunskapsmässigt.

Pressbilder

Stavros Louca

Stavros Louca

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2