Simon Beyer

Simon Beyer

Förståelse - grunden till en digitalisering som skapar värde på riktigt

Simon Beyer är den digitala ledaren, vars föreläsande ledde till att Simon skrev en bok för att ännu fler personer i Sverige ska få möjlighet att förstå vad digitalisering verkligen handlar om.

Simons engagemang för, och kunskap kring, frågor kopplade till digitaliseringen lyser igenom under föreläsningarna. Som åhörare väcks en nyfikenhet på att öka den egna förståelsen kring en av vår tids stora frågor. Simons driv och vilja att dela med sig av sin kunskap är påtaglig under föreläsningarna. Humor blandas med stora tankar kopplat till digitaliseringens för- och nackdelar vilket gör att det blir spännande att lyssna på Simon.

Tekniken ska bara ses som ett verktyg enligt Simon och istället är det människans utvecklade beteende som driver fram behovet att hitta nya lösningar. Lösningar som kan skapa värde för kunder och användare. Genom att förstå hur omvärlden utvecklas på såväl makro- som mikronivå ökar sannolikheten för organisationer att anpassa sig till en värld som ständigt utvecklas. Med värme och personliga reflektioner gör Simon komplexa samband enkla att förstå.

För att undvika att gamla lösningar används till att lösa nya problem krävs att organisationer vågar stanna upp och lyfta blicken. Simon betonar ledarskap, kultur, samarbete och det eviga lärandet som några faktorer som kan vara till hjälpa för organisationer som vill skapa värde på riktigt.

Simon använder sin kunskap, tillsammans med sina erfarenheter, för att förklarar vad du och din organisation kan göra här och nu för att vara bättre rustade när såväl samhället som vårt beteende förändras i rask takt. Det är inte teknik som är lösningen på våra utmaningar, teknik är bara ett verktyg.

Varje föreläsning anpassas för att skapa värde, nya insikter och relevans för åhörarna. Simons föreläsningar passar lika bra för en myndighet och offentlig verksamhet som en ledningsgrupp eller i stora auditorium och kan även fungera som utbildning för hela organisationen. Aktuella exempel hämtade från verkligheten gör att föreläsningarna känns som en underhållande omvärldsanalys.

Simon Beyer har en bakgrund från såväl multinationella företag som start-ups. Idag har Simon rollen som Partner och Chief Strategy Officer på byrån Ingager som hjälper några av världens största varumärken med digitala frågor. Simon är även kursansvarig på Berghs School of Communication och en flitigt anlitad föreläsare inom digital omställning. 2018 och 2019 utsågs Simon till en av Sveriges populäraste föreläsare och han medverkar ofta som expert i media. Tidigt under 2019 släppte Simon boken "Den digitala omställningen – strategier och perspektiv" som fått ett väldigt varmt mottagande från en rad experter inom området.

Pressbilder

Simon Beyer

Simon Beyer

Fotograf: Sören Vilks

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2