Peter Wallensteen

Peter Wallensteen

Internationellt uppmärksammad fredsforskare

Professor Peter Wallensteen är en internationellt uppmärksammad fredsforskare. Han är en mycket uppskattad föreläsare, som på ett intressant och tankeväckande sätt förenar akademiska insikter och forskningsfakta med praktiska erfarenheter.

Han talar gärna om krigsorsaker och fredsmöjligheter i en komplex värld och förmedlar tankar kring frågor om ‘vad kan vi göra’ och ‘vad bör vi göra’ för att bidra till att förbättra sakernas tillstånd. Wallensteen har skrivit och givit ut ett fyrtiotal böcker och närmare 200 vetenskapliga artiklar – i huvudsak på engelska. Hans böcker behandlar t.ex. såväl fredlig konfliktlösning genom medling i internationella konflikter och internationella ekonomiska sanktioner som konfliktförebyggande åtgärder och nationsbyggande efter fredsavtal.

Peter Wallensteen har egna erfarenheter från så vitt skilda konfliktområden som Cypern, Mellanöstern, Kambodja och Papua Nya Guinea (PNG). Ett av Wallensteens senaste stora projekt är Uppsala konfliktdataprogram – en kartläggning av världens alla konflikter och fredsavtal. Information från detta är fritt tillgänglig och ger en utmärkt grund för diskussioner kring internationella konfliktrisker och fredschanser.

Peter Wallensteen innehar Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och är dessutom professor i International Peace Studies vid University of Notre Dame, USA. 2013 mottog han Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förnärmsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris. Peter Wallensteen fick det för sitt betydelsefulla arbete med att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och sitt långvariga fredsengagemang.

Peter Wallensteen

Peter Wallensteen

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2