Pernilla Lovén

Pernilla Lovén

Jämställdhet

Pernillas utgångspunkt är att alla människor har lika värde. Konkret betyder det att alla ska ha samma möjligheter, förutsättningar och villkor. Det handlar om kort och gott om mänskliga rättigheter!

Det handlar också om att när alla människor ges samma möjligheter, förutsättningar och villkor får det positiva effekter. Med kompetensen i fokus och utan massa fördomar som skymmer sikten får organisationen ökad konkurrenskraft, större kompetensnyttjande, högre effektivitet samt en trivsam och inkluderande arbetsmiljö. Jämställdhet skapar ökad lönsamhet och kvalitet!

Pernilla är expert på jämställdhetsplaner, lönekartläggningar och utbildningar. Hon arbetar med olika mångfaldsområden: sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet.

Sedan 2006 har Pernilla genomfört flertalet uppdrag i en mängd olika organisationer med olika verksamheter. Deltagarna som Pernilla möter i uppdragen är chefer likväl som medarbetare. Hon är van vid att ha uppdrag med olika gruppstorlekar, det kan vara alltifrån några hundra personer till 3 personer. Organisationer som Pernilla har arbetat med är tex ÅF, Gävle Kommun, Uppsala kommun, Zebra-projektet inom Svt etc.

Det som främst kännetecknar Pernilla sätt att arbeta är vänlighet, inkludering, lyhördhet och tydlighet. Hon har ett avväpnande sätt att prata om och arbeta med mångfald och jämställdhet som gör att människor blir intresserade och engagerade. Hennes utgångspunkt är normkritisk/normmedvetandegörande pedagogik som är ett konstruktivt och kvalitétssäkrat sätt att skapa och utveckla jämställdhet och mångfald.

Pernilla har alltid olika sorters interaktiva inslag oavsett uppdragets längd. Ämnena jämställdhet och mångfald är ibland "laddade" för gemene person. Människor har olika åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar i dessa ämnen. Det är Pernillas uppdrag att hantera dessa åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar på ett konstruktivt sätt så att organisationen kan utveckla sitt görande av jämställdhet och mångfald.

Pernilla driver Jämställdhetsbolaget tillsammans med Malin och är en konsultfirma som erbjuder tjänster inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Jämställdhetsbolaget är certifierade av Svensk Jämställdhetskompetens.

Pressbilder

Pernilla Lovén

Pernilla Lovén

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Föreläsare med ämnesexpertis

Utbildare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2