Per Schlingmann
Fotograf: Gesina Sundström

Per Schlingmann

Att agera är att kommunicera

Per Schlingmann var en av de viktigaste politiska och kommunikativa strategerna under 00-talet. Han var en av arkitekterna bakom moderaternas förändringsarbete och sägs vara den som kanske bidragit mest till Moderaternas valframgångar.

Per Schlingmann var tidigare kommunikationschef och partisekreterare för Moderaterna Han anses ha bidragit till partiets valframgång 2006 och tillhöra de mest betydelsefulla organisatörerna vid partiets förvandling till "De nya Moderaterna".

Han anses vara en av de mest inflytelserika strategerna inom kommunikation och är utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer. Han är en flitig talare och berör främst ämnen som strategisk kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik. Per kan anlitas som såväl föredragshållare som workshop-ledare och för att löpande följa företag för att presentera analyser internt.

Per har tidigare skrivit boken Stå aldrig still och Urban Express tillsammans med Kjell A Nordström.

Exempel på föreläsningar:

Konsten att förnya sig
Per Schlingmann har gått från den absoluta toppen i politiken till att bli skönlitterär författare och investera i start up-bolag, och just nu är han aktuell med en TV-serie som har premiär våren 2019. Hur gör man för att ständigt förnya sig? Hur tänker man utanför ramarna och hittar sitt eget sätt att experimentera och pröva det nya? I vår snabbt föränderliga tid är förmågan att tänka nytt och våga pröva nya vägar helt avgörande för framgång, såväl för individer som företag och organisationer. I denna personliga föreläsning ger Per Schlingmann konkreta tips om hur man ständigt kan förnya sig. Han pratar om vikten av en kultur som uppmuntrar nytänkande och vad som bör känneteckna en framgångsrik kultur i vår tid. Per berättar också om var han finner sin inspiration, om sina egna karriärväxlingar och vilka slutsatser och lärdomar han drar av detta.

Så vinner du kommunikationskriget - med berättelsen som vapen:
"Vi befinner oss i ett kommunikationskrig där alla kämpar mot alla i kampen om människors tid och uppmärksamhet. Vinnare blir den som etablerar historier som andra vill föra vidare. Per Schlingmann förklarar hur det nya kommunikationslandskapet fungerar, och berättar hur du själv kan bli framgångsrik genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen – berättelsen." Boken lanseras 26 augusti, redan nu går det att boka föreläsningar om Kommunikationskriget.

Att förändras är att vinna (och ha roligt på vägen dit) Företag och organisationer står inför dramatiska förändringar i och med globalisering, digitalisering, värderingsförändringar och förändringar i konsumtionsbeteenden. De som har modet och förmågan att gå före och förändra och förnya sig är de som blir vinnarna – men hur går det till? Per pratar om förändringsprocesser genom att ta exempel från Moderaternas förnyelse och branscher där förändringstrycket är stort. Föredraget inspirerar till utveckling och förnyelse. Per berättar konkret om hur man kan arbeta internt och externt, om fallgropar och hur man undviker dem.

Att modernisera en hundraåring - Berättelsen om Moderaternas förnyelse Berättelsen om Moderaternas förnyelse ger hopp. Om ett politiskt parti som har funnits mer än 100 år kan genomföra dramatiska förändringar, då kan alla göra det. Per tar avstamp i historien om Moderaternas förnyelse och vilka erfarenheter man dra av denna. I valet 2002 röstade 15,2 procent av väljarna på Moderaterna. Fyra år senare röstade 26,2 procent på Sveriges nya arbetarparti och efter ytterligare fyra år valde nästan var tredje svensk att rösta på Moderaterna. Vilka förutsättningar krävs för att genomföra en förnyelse, hur får man en hel organisation med sig och hur överlever man efteråt? Per berättar om sin egen resa med nya Moderaterna och vilka lärdomar man kan dra av den.

Storytelling och ordens betydelse Bakom alla initiativ och beslut som tas i en verksamhet finns människor och därmed personliga upplevelser och händelser som sammantaget skapar möjlighet att bygga en god historia. Och just berättelsen är ett av de mest effektiva verktygen inom kommunikation. Precis som att varje person har en livsberättelse har varje organisation det också. Men hur finner man den, hur formulerar man den – går det rent av att skapa den? Per berättar levande och engagerande om hur man bygger och berättar en historia, om ordens betydelse och om hur man säljer hamburgare som inte finns.

Att bygga och vårda förtroende Politik är en förtroendebransch. En förutsättning för framgång är att vinna och behålla människors förtroende. Hur arbetar man inom politiken med att etablera, vårda och stärka sitt förtroende och vad kan andra lära av detta? Per ger konkreta exempel från politikens värld.

Urban Express - 15 urbana lagar som krävs för att navigera i den nya världen Urban Express är ett unikt samarbete mellan två av vår tids mest radikala nytänkare, föreläsare och strateger: Per Schlingmann och Kjell A Nordström (Funky Business). Författarna beslöt sig för att låta sina erfarenheter och världsbilder mötas. Tillsammans analyserar de knivskarpt vår tids pulserande nervcenter – staden. Det kan tyckas som om det är framtiden de beskriver, men i själva verket är det här en skildring av den värld vi lever i just nu. Per och Kjell kan både föreläsa tillsammans eller var för sig.

Digital Express Digitalisering och den teknologiska utvecklingen förändrar världen och påverkar alla och allt. De fördelar företag traditionellt har haft slås i spillror när nya affärsmodeller gör entré. Robotiseringen stöper om offentlig sektor och den arbetsmarknad vi vant oss vid är ett minne blott. I denna föreläsning ger Per Schlingmann sin bild av hur digitaliseringen kommer att påverka framtiden. Han beskriver ett hyperspecialiserat samhälle där alla har tillgång till samma information och där ett nytt kommunikationslandskap och en ny ekonomisk geografi växer fram. I en tid när kopiering av affärsmodeller, produkter och tjänster går snabbare än någonsin ökar värdet av det originella och det som inte kan göras digitalt och därmed kan kopieras. En av de kanske viktigaste slutsatserna av digitaliseringen är därför att inte digitalisera bort de värden som andra inte kan kopiera.

Per ger konkreta exempel på hur människor och företag kan agera och presenterar slutsatser om hur man som företag eller organisation måste förändra sitt tänkande och agerande.

Pressbilder

Artiklar

Per Schlingmann

Per Schlingmann

Rådgivare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2