Peder Tennek

Peder Tennek

Entreprenör, föreläsare och artist.

Peder Tennek föreläser inspirerat om allt från hur du hittar din inre miljonär, till hur du blir av med din scenskräck och en företagsvärld i förändring.

Peder är en aktiv familjefar, entreprenör, artist, coach, inspiratör och föreläsare. Han är också gravt synskadad med idag endast 1 % av sin syn. Peder har aldrig låtit sin funktionsnedsättning komma i vägen för det han vill göra - För livet har inga gränser och det omöjliga är många gånger fullt möjligt.

Som sångare i kvartetter, körer och sedemera Vocal Six, genom många timmars övning och duktiga coacher från hela världen, har Peder Tennek utvecklat både sin sång och scenprofil. I samband med de workshops som Vocal Six gjort genom åren, utvecklade han en föreläsning om scenskräck. Scenskräck är mycket vanligt bland såväl amatörer som professionella och Peders föreläsning har uppskattats av både sångare och föreläsare.

Genom sin entreprenörsådra, har han alltid varit intresserad av "business". Att hitta nya vägar för företagande driver Peders nyfikenhet framåt. Business mindset tillsammans med personlig utveckling är en förutsättning för att en verksamhet ska växa. "If you grow, your business will grow."

I denna tid av förändring som sker i världen i dag, känner jag att det är viktigare än någonsin att vara lyhörd. Ingenting är ju längre som det varit i generationer. Den snabba utvecklingen som skett de senaste 20 åren, ställer helt nya krav på oss som individer. Arbetsbelastningen för dem som har ett jobb har fördubblats sedan 1995 och de som inte har ett jobb får det allt svårare att göra sig hörda. Otrygghet för anställning, ålderdom och hälsa gör att vi alla måste se om vårt hus. Peder vill inspirera människor att med enkla verktyg se om sin tillvaro och utnyttja den potential vi alla bär på. Peder vill bidra till att människor verkligen lever det liv de vill och utnyttjar sina styrkor. "Jag vill vara en kraft för det goda och hoppas fler med mig vill vara det."

Exempel på föreläsningar:
Din Inre Miljonär
I föreläsningen "Din Inre Miljonär" berättar Peder om sina ungdomsår i skolan fram till sitt liv idag, där han inspirerar människor i alla åldrar att ta för sig i livet. Det är aldrig för sent och idag är första dagen på resten av ditt liv. Vi är alla i stort sett lika. Vi har ungefär samma intelligens och samma 24 timmar på dygnet. Det är bara en fråga om vad vi gör med dem. I dessa tider, när begrepp som värdegrund och inkluderande är högaktuella, samhällets krav ständigt ökar på individen och där positivt tänkande, att sätta mål och ha klara visioner blir allt viktigare, kan kanske ett annat perspektiv öppna nya dörrar. Det här är en föreläsning som fungerar utmärkt såväl till personalutveckling som att inspirera studerande. Föreläsningen är ca 1-2 timmar och kan justeras efter behov.

Rampfeber
I föreläsningen "Rampfeber" går Peder igenom både det fysiologiska – vad som händer i kroppen när vi blir nervösa – och övningar för hur vi kan hantera det. Föreläsningen ger dig verktyg för att bättre utveckla din scennärvaro så att du kan njuta på scenen. "Rampfeber" är en föreläsning som är lämpad för körer, skolor, personer som föreläser och andra som känner att de vill utveckla sin scenprofil. Föreläsningen är ca 30-60 minuter och kan justeras efter behov.

Business Briefing
I sin "Business Briefing" pratar Peder om världen i förändring och principerna för hur vi tjänar pengar, förståelsen för hur vi använder dygnets 24 timmar och hur det påverkar resultatet i ett långsiktigt perspektiv. Den här föreläsningen vänder sig till dig som vill hålla dörrarna öppna för de förändringar som sker i världen idag och hur du kan dra fördel av dessa. Personligt ledarskap är av yttersta vikt för att utveckla din affärspotential. Förläsningen är ca 30-90 minuter och kan justeras efter behov.

Pressbilder

Peder Tennek

Peder Tennek

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2