Patricia Diaz
Fotograf: Gesina Sundström

Patricia Diaz

Hög elevaktivitet, formativt och digitalt!

Engagemang och nyfikenhet som stimulerar elevernas lärande.

Patricia Diaz föreläser och utbildar i om hur man kan utveckla och förbättra undervisningen genom att kombinera fungerande pedagogiska metoder och strategier med digitala verktyg. Hon blandar sina egna erfarenheter från klassrummet, teoretiska perspektiv och inkluderar även interaktiva övningar som gör att deltagarna känner sig motiverade och redo att börja arbeta mer digitalt.

Hon är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare vid större och mindre skolutvecklingsrelaterade sammankomster. Hennes förmåga att knyta samman skolans styrdokument, skolforskning och konkreta elevexempel är uppskattad av många och hennes föreläsningar bjuder alltid på olika interaktiva inslag där deltagarna får en känsla av hur det är att vara elev i hennes klassrum.

Patricia arbetar till vardags deltid som språklärare på Viktor Rydbergs gymnasium och som pedagogisk utvecklare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utöver detta har hon de senaste sex åren kombinerat sina lärartjänster med att hålla utbildningar, föreläsningar och workshops på enskilda skolor och större konferenser runt om i Sverige, Finland och England. Hennes utgångspunkt är att man kan förbättra undervisningen genom att kombinera fungerande undervisningsmetoder med digitala verktyg. Hon har bland annat föreläst flera gånger på BETT i London (en av världens ledande teknik/pedagogikmässor) och har under många år varit ett återkommande inslag på många av Sveriges stora nationella skolkonferenser (SETT – Skandinaviens motsvarighet till BETT, Skolforum, Bokmässan etc.).

Patricia har skrivit böckerna Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande och Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2012 respektive 2014). Hon arbetar även som skolutvecklingskonsult och har bland annat varit med och utvecklat material till Skolverkets lärportal för digitalisering, webbkurser om sociala medier samt digitala lärresurser. Hon guidar inte bara skolor och pedagoger i att utnyttja möjligheterna med modern teknik och digitala verktyg. Hon hjälper även företag som vill lära sig mer om användbara digitala kanaler för att öka effektiviteten och samspelet mellan medarbetarna.

Föreläsningar;

Språk- och kunskapsutvecklande arbete med digitala verktyg:
En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet. Jag förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen – till exempel digitala resurser för att stämma av förkunskaper, stötta på olika sätt (språkligt, visuellt etc), arbeta specifikt med ord och begrepp, kommunicera etc.

Digitala verktyg för att främja elevernas lärande
Patricia visar olika konkreta sätt att använda digitala verktyg baserat på sina egna erfarenheter från klassrummet. Hur har hon kombinerat arbetsmetoder och digitala verktyg och på vilket sätt har det främjat elevernas kunskapsutveckling? Vad skapar engagemang och nyfikenhet samt stimulerar elevernas lust att lära?

Hög elevaktivitet, digitalt och formativt!
I den här föreläsningen berättar Patricia varför och hur lärare och elever arbetar digitalt och formativt för att öka elevernas lärande. Konkreta exempel för att synliggöra lärande, stämma av elevernas kunskaper, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons varvas med tankegångar före, under och efter genomförande.

Patricias föreläsningar baseras på kundens förkunskaper, behov och förutsättningar och hon föreläser på det språk som passar kunden bäst – svenska, engelska eller spanska.

Pressbilder

Patricia Diaz

Patricia Diaz

Digitaliseringspedagog

Fotograf: Tarmo Valmela

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2