Hem > Personligheter > Oliver Lopez

Oliver Lopez

Hur framtidssäkrar du dig i en digital värld i ständig förändring?

Oliver Lopez är passionerad i det han gör, någonting som lyser igenom under föreläsningarna. Att utmana och ifrågasätta traditionella sätt att jobba på ser Oliver som en självklarhet och han gör detta framgångsrikt med glimten i ögat.

Förutom att leverera inspirerande föreläsningar inom aktuella ämnen, få Oliver Lopez ofta feedback i form av hur konkret han lyckas vara på så kort tid. Oavsett avdelning på företaget kan Oliver med sin erfarenhet sätta utmaningar i perspektiv för mottagaren.

Sedan sex år tillbaka driver Oliver konsultbolaget Structsales som hjälper organisationer att förena sälj och marknad för ökad försäljning och värdeskapande kundrelationer. Innan Oliver startade sitt företag jobbade han både i Sverige och internationellt med försäljning och marknadsföring med komplexa produkter och erbjudanden mot en internationell målgrupp.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN:

Insiktsförsäljning - Trender - Digitalisering
Oavsett om du jobbar med försäljning, marknadsföring eller kundservice har vår verklighet förändrats radikalt de senaste åren. Kunddialogen har förflyttats online med Content Marketing, Leadsgenerering och Social Sellling som nya begrepp. Den stora utmaningen vi alla ställs inför är hur vi får ihop den komplexa värld vi lever i. Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort. Hur sticker vi som företag ut i en ständigt föränderlig värld som blir mer och mer digital?

Genom att ta del av Olivers omvärldsbevakning kan vi komma bättre förberedda inför nästa förändringsvåg.

Oliver har lång erfarenhet från transformationen från hur företag gjorde affärer tidigare och hur företag gör affärer idag. Genom insikter och trendspaningar levererar Oliver konkreta förslag på hur vi bör tänka för att förbli relevanta nu och i framtiden.

Strategiexekvering
En strategi är bara så bra som dess genomförande. Många av oss känner säkert igen sig i att vi tar fram en strategi men misslyckas i att få den genomförd. Hur lyckas vi med att genomföra det vi sagt att vi ska göra med hjälp av modeller, processer och mätetal? Oliver går i sina föreläsningar igenom olika angreppssätt för att få våra strategier genomförda.

Värdeskapande kommunikation och försäljning
Med hjälp av de digitala arenorna, samt verktyg som stödjer vår affär, kan vi nu för första gången ha bättre kontroll över vad våra kunder tycker och tänker när vi inte är där.

Fler och fler kunder har tröttnat på leverantörer som inte skapar värde. Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare, samtidigt som missnöjda kunder snabbt låter andra få veta detta. Att skapa värde har blivit ett sätt att skilja framgångsrika företag från resten. Thought Leadership är att ses som en rådgivare och inte en leverantör. Genom att sälja mindre i början kan vi faktiskt sälja mer i slutet!

Föreningen av sälj och marknad
Att skapa leads via marknadsinsatserna är bara tillräckligt om detta till slut genererar lönsamma kundrelationer. Föreningen mellan marknad och sälj blir därför viktigare för varje dag som går. Att skapa ett unisont erbjudande som känns igen av kunderna kräver en strategi och ett organisatoriskt tänk för att lyckas. Genom att möta kunderna där dom är med rätt budskap vid rätt tillfälle kan vi på riktigt stötta affären i slutändan.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta