Mats Henriksson

Mats Henriksson

Sveriges bästa säljorganisationer - vari ligger hemligheten?

Mats Henriksson är anlytiker, skribent och säljexpert på ett analys- och forskningsföretag som specialiserat sig på framgångsrik försäljning. Ett inspirerande bombnedslag som med konkreta verklighetsbeskrivningar behandlar ämnen, resultat och slutsatser f

Varför blir vissa stjärnsäljare medan andra förblir medelmåttor? Vad bör och kan individer eller ledare prioritera, påverka och fokusera på i en lågkonjunktur? Vilka är de bakomliggande drivkrafter, attityder och beteenden som är kopplade till lyckade försäljningsprestationer? Kan man mäta och analysera dessa mjukare värden? Vilka omvärldsförändringar kommer ha betydelse för morgondagens försäljning? Och vilka konsekvenser ger det idag? Hur arbetar framgångsrika företag och ledare rekrytering, motivation och coaching för att skapa högpresterande säljorganisationer med en försäljningskultur där säljarna och andra medarbetare trivs, har en hög produktivitet och är stolta och framgångsrika i sin yrkesroll?

Mats Henriksson är anlytiker, skribent och säljexpert på ett analys- och forskningsföretag som specialiserat sig på framgångsrik försäljning. Ett inspirerande bombnedslag som med konkreta verklighetsbeskrivningar behandlar ämnen, resultat och slutsatser från såväl egen som internationell forskning.

Oavsett om det är en mindre ledningsgrupp eller större kick off är Mats en talare som inspirerar och motiverar men samtidigt förankrar resonemangen pedagogiskt med konkreta exempel från verkligheten. Mats ambition är att smakfullt och lättillgängligt, men med ett konkret innehåll, förena forskning och studier med näringslivets behov av ökad praktisk kunskap inom försäljning. Och inte minst, att höja statusen på säljarna.

Där ligger Mats divkraft, hjärta och engagemang. Nya idéer, insikter och inspiration inom det kanske viktigaste området för att skapa tillväxt och all kommersiell verksamhets blodådra – försäljning!

Mats Henriksson

Mats Henriksson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2