Mark Brolin

Nykter realism och motvikt slår alla politiska lägers ideologiska lallande - med hästlängder.

Mark Brolin

Geopolitisk Strateg, Nationalekonom, Författare

Den geopolitiskt och geoekonomiskt bevandrade föreläsaren och debattören Mark Brolin, väljer att bortse från det kortvariga mediabruset och de flyktiga intressena.

På Marks föreläsningar riktar han istället uppmärksamheten mot de viktiga huvudtrender som verkligen bidrar till att fördjupa vår förståelse för världen. I en anda liknande Hans Roslings faktabaserade och utvecklingsoptimistiska synsätt, lyfter Brolin inte bara fram risker utan även de ständiga möjligheterna som uppstår i vår tid. En tid som är analytiskt fängslande och ofta grovt missförstådd.

Att geopolitisk/geoekonomisk lägeskoll blivit alltmer resultatkritiskt, för alla organisationer med internationell utblick, är tämligen uppenbart. Nästan lika uppenbart, åtminstone om man tänker efter, är att geopolitiska (och geoekonomiska) felträffar gällande närapå alla stora utvecklingslinjer utvecklats till närapå ett normaltillstånd i mainstreamdebatten. Som gällande den under 2000-talet radikala smygomläggningen av såväl migrationspolitik som brottsbekämpningspolitik; som gällande hållbarheten i centralbankernas monetära kokainpolitik; som gällande det huvudlösa europeiska energiberoendet av Ryssland och som gällande föreställningen att det är vettigt att ändå samtidigt nedmontera försvaret. Helfel har också idel prognoser varit (och stundtals fortfarande är) gällande tillväxtutsikterna i USA, Kina, eurozonen, Brexit Britain och Norden. Mark Brolin är övertygad om att raden av grova analysmissar under senare år i stor utsträckning beror på att gamla analysmallar (=förlegat men institutionaliserat tänk) inte fungerar under brytningstider som dagens då idel både politiska och ekonomiska kontinentalplattor skiftar. Uppsidan med denna brist - som tenderar att permanenta att mainstreamdebatten alltid ligger steget efter - är att det egentligen ganska enkelt går att ligga steget före.

Att vi verkligen befinner oss i en spännande brytningstid – med många möjligheter för aktörer som genom fakta- och realiafokus läser av framtiden bättre än andra – poängterar Mark bl a i sin senaste bok: Healing Broken Democracies: All you need to know about Populism. Ett samarbetsprojekt som också inkuderar 6 internationella tankeledare: David Goodhart, Eric Kaufmann, Luigi Zingales, Daron Acemoğlu, Matthew Goodwin och Jonathan Haidt. I boken beskriver Mark bl a varför den brytningstid vi upplever just nu – trots all förvirring och alla domedagsprofetior – är betydligt mer förutsägbar och hoppingivande än många tror. Bokextrakt/Haidt-intervjun, som knyter an just till detta, publicerat också av amerikanska Politico.

Geopolitiskt rundsvep: Nej, allt är inte eländes elände
I ett av sina mest efterfrågade föredrag pratar Mark Brolin om allmänna globala nyckeltrender och gör analytiska neddykningar i de regioner/potatisar som är geopolitiskt/geoekonomist "heta" just vid föredragstillfället. Inklusive uppenbara konfliktzoner som Ukraina/Ryssland och Israel/Gaza samt uppenbara tillväxtzoner som India-Pacific. Under supervalåret 2024 kommer det därutöver att inkludera specialfokus på USA, Indien, EU och Storbritannien.

I likhet med Hans Rosling tar Mark proaktivt höjd för vad han ofta etiketterar som det offentliga samtalets NKF-skval (Negativism, Kortsiktighet, Flockmentalitet). Istället fokuserar han på de underliggande nyckeltrender som verkligen avgör utvecklingsriktningen. Mark beskriver också hur och varför vi även i nutid har en tendens att upprepa två lastgamla misstag med stora konsekvenser för det geopolitiska styrkeläget. För det första överskattandet av "stabiliteten" i despotregimer parat med underskattandet av det kaotiska trial-and-error elementet i öppna demokratiska länder. För det andra domedagsprat i samband med teknikgenombrott, som i realtid kring AI. Trots att sådana alltid hittills, i slutändan, visat sig leda till såväl ökad produktivitet som bekvämare liv. I synnerhet för nationerna som tar tekniktäten. Motargumenten då, inklusive argumentet att just denna gång är det annorlunda p g a vi påstås närma oss så kallad teknologisk singularitet? Mark bemöter även sådana argument.

Mark – en exilskåning från en journalistfamilj - började sin yrkeskarriär på UD samt som affärsutvecklingsstrateg på Nasdaq OMX och amerikanska Cantor Fitzgerald. I samband med 9/11 – då Mark förlorade 650 kollegor – tog hans karriär en ny vändning. Han lämnade finansvärlden, som heltidssyssla, för att kunna ägna mer tid åt att identifiera samt slå vakt om hörnstenarna i ett vitalt demokratiskt samhälle. Under mer än 20 år har Mark samarbetat med företag, forskningsinstitut och tankesmedjor på tre kontinenter. Mark, som sedan länge är Londonbaserad, medverkar regelbundet i den offentliga debatten i både Storbritannien (till exempel via The Telegraph, The Times och CapX) och Sverige (till exempel via Expressen, GP, Axess och Realtid). Han är också regelbundet återkommande expertkommentator i den internationella nyhetskanalen Wion TV. Stundtals medverkar han därutöver i det amerikanska offentliga samtalet (Politico, Quartz).

Med sitt pålästa okonventionella angreppssätt - och sina många konkreta verklighetsexempel - utmanar Mark Brolin idel både politiska och ekonomiska myter. Han är ideologiskt oberoende per definition eftersom han sätter betydligt högre tilltro till realism och (partipolitisk) motvikt än till föreställningen att något enskilt läger sitter inne på hela sanningen. Tvärtom menar Mark att historien med all (o)önskad tydlighet illustrerar att i den praktiska verkligheten så kommer alla maktgrupperingar att, omedvetet, driva eget tankegods alldeles för långt. Om bara möjligheten bjuds. Dessutom med trosivrarens passionerade högfärd. Samt därefter erbjuda det alltid subversiva receptet smygradikalism förpackad som moderation. Mark anser vidare att folkviljans kollektiva klokskap, samt näsa just för när en administrationskast går för långt, slår alla sorters ideologiska tankekrumbukter – med hästlängder. Därav Marks inbitna och i EU-sammanhang tämligen ensamma försvar för äkta demokrati och äkta frejdig debatt. Snarare än för det teknokratstyre som samhällets toppstyrningsvurmare - administrationskast och lobbyister - i alla tider applåderat. Visst är det lätt att inse att det lockar sistnämnda att kunna rodda efter eget huvud utan att behöva stå till svars inför en väljarkår som har mage att kräva att vallöften uppfylls och närstående särintressen erbjuds motvikt. Men tjänar det samhället? Såklart inte.

Uppsidan enligt Mark är att när väl fjällen fallit från ögonen kring detta återigen trängande toppstyrningsdilemma så kommer också Sverige, snabbare än många tror, att kunna återknyta till Sveriges främsta USP under den demokratiska och ekonomiska guldåldern: den gräsrotstradition som varit yttersta garant för Sveriges traditionella politiska stabilitet och ekonomiska vitalitet. Samt garant också för Sveriges tidigare geopolitiska tyngd långt utöver landets globala BNP-proportion. Mark tvivlar inte på att en kritisk massa väljare redan är på väg att inse att vi under senare år hamnat i pellejönsterräng just för att landets toppstyrningsvurmare, av egennyttiga skäl, tvingat fram avvikelse från nämnd USP. Smygvägen om än också i stamtänkandets typiskt goda tro. När Mark håller sina starkt historieförankrade föredrag om Sverige så framhåller han gärna att nu som tidigare kommer så problemen typiskt uppifrån och lösningarna nerifrån.

Pressbilder

Artiklar

Mark Brolin

Mark Brolin

Geopolitisk strateg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2