Linda Törner

Linda Törner

Hur vi kan skapa framtidstro i utsatta områden?

I föreläsningarna berättar Linda på ett inspirerande sätt om hur det är möjligt att med små och stora insatser i vardagen göra stor skillnad för andra människor.

Linda föreläser om integration utifrån två olika perspektiv - hur vi kan skapa framtidstro i utsatta områden genom satsningar på skolan och hur kvinnor är nyckeln till att hjälpa nyanlända familjer in i samhället och ut på arbetsmarknaden. I föreläsningarna berättar Linda på ett inspirerande sätt om hur det är möjligt att med små och stora insatser i vardagen göra stor skillnad för andra människor.

Under 2012, då det pyrde en debatt under ytan i Sverige om hur många flyktingar som landet verkligen skulle ta emot så bestämde sig Linda för att fokusera på och försöka lösa en annan fråga - hur kan vi hjälpa människor som nyligen har kommit hit att få riktiga jobb? En idé var att utgå ifrån kvinnor då de verkade ha ett stort intresse av att vilja förändra sin situation.

Kommer du ihåg hur du fick ditt första jobb - kanske ett sommarjobb eller en praktikplats? Hur kommer det sig att du valde utbildningen du gick? De allra vanligaste svaren på den frågan är att man har fått hjälp av någon ur ett kontaktnät med personer som både kan och vill hjälpa till - kanske en släkting, granne eller bekant. När man kommer till ett nytt land så är förutsättningarna annorlunda och nätverket saknas eller består av personer som inte är etablerade i samhället.

I föreläsningen "Integration med kvinnorna i fokus – vi behöver er tid, inte era pengar" berättar Linda om hur hon startade nätverket "Women on Wednesday" och hur de hjälper kvinnor och deras familjer att hitta jobb och utbildningar. Det stora värdet som etablerade kvinnor bidrar med är sitt engagemang - och kontaktnät.

I föreläsningen - "Skolor i utsatta områden - så skapar vi framtidstro och likvärdiga förutsättningar" berättar Linda om sina erfarenheter från projektet "Skolan mitt i Byn" som hon utformade och ledde under två år. Projektet hade som syfte att ta fram metoder för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i en låg- och mellanstadieskola i ett utsatt område i Halmstad. Föreläsningen handlar om hur man gick tillväga för att skapa engagemang, fullsatta föräldramöten, samarbete kring app-utveckling med högskolan och hur kommunen använde "elevens val" som en plattform för integrationsarbete mellan skolor. Målet med föreläsningen är att inspirera och ge exempel på hur man kan gå till väga för att skapa en känsla av att allt är möjligt.

Linda skräddarsyr varje föreläsning i samråd med beställaren. Det finns inte många personer som har så mycket praktisk erfarenhet av integrationsfrågor som Linda och hennes stora engagemang smittar av sig och inspirerar publiken.

Linda Törner

Linda Törner

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2