Kristina Vallin

Kristina Vallin

Att ta sig från nuvarande läge - till önskat framtida läge

Med hjälp av konkreta exempel från sina erfarenheter från sin karriär, teorier och deltagarnas inspel ringar Kristina Vallin in förmågan hos en ledare som frigör energi och mobiliserar handlingskraft i hela organisationen.

När det gäller ledarskap, förändringsarbete och kommunikation är Kristina särskilt intresserad av hur ledaren kan medverka till att kollegor och medarbetare sätter sig i framsätet i stället för i baksätet under förändringsprocessens gång. "Den förmågan kan betyda hela skillnaden i försöket att ta sig från nuvarande läge till önskat framtida läge" menar Kristina. Detta är kärnan i hennes föreläsning. Hon är en inspirerande och karismatisk person.

Kristina Vallin har gjort en snabb och intensiv karriär inom HR som tog sin början på Carnegie som rekryterare och vidare som personalchef på samma firma. Därefter två år som Personal direktör på Tele2 för att fortsätta i koncernledningen för samma bolag under ytterligare två år. I dag arbetar Kristina som huvudhandledare på ett företag för ledarutveckling.

Hon är beteendevetare i grunden och har på senare år byggt på med fyra års studier på Gesaltakademins organisationslinje. En organisationspsykologisk diplomutbildning där hon har utvecklat sina färdigheter som förändringsledare.

Det är naturligtvis en resa att lämna de stora sammanhangen som en plats i koncernledningen för ett av Sveriges stora börsnoterade bolag innebär – och ta plats som specialist i en liten organisation. För henne har det inneburit en stor personlig utveckling som hon delar med sig av till sina åhörare och har gärna mer interaktiva möten då hon lätt får kontakt med publiken.

Kristina Vallin

Kristina Vallin

Inspirerande föreläsare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2