> > >

Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS)

Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Individual Placement and Support är en utveckling av Supported Employment med specialinriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning. Inom IPS läggs stor vikt att stödja brukaren genom att bygga upp en stödfunktion bestående av ett psykiatriskt team och en stödperson som följer brukaren i rehabiliteringsprocessen.

Talarforum samarbetar med den bästa aktören inom området för att kunna erbjuda allt från inspirerande föreläsningar till längre utbildningar där deltagarna får praktisk färdighet att arbeta med metoderna Supported Employment och Individual Placement and Support.

Kursens innehåll:

  • Historik och teori om Supported Employment och IPS
  • Samverkan med andra aktörer
  • Samtalstekniker utifrån ett positivt förhållningssätt
  • Att bygga relationer med arbetsgivare.
  • Att planera ett fortlöpande stöd
  • Evidens och forskning
  • Evidensbaserade verktyget Programtrofasthetsskalan och Arbetsboken – Supported Employment

Kursen riktar sig till dig som berörs inom:

  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om Du arbetar i projekt eller som handläggare.
  • Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.

Rehabilitering med IPS-metoden

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta