Klaus Lindqvist

Klaus Lindqvist

Hur man ökar prestationsförmågan hos individer och organisationer

Klaus Lindqvist arbetar med mental träning, hur man kan minska sina mentala blockeringar och därmed öka hela sin kapacitet. Att nå sina mål utan att stressa.

En utbildning som idrottslärare i Finland ledde Klaus Lindqvist via flera långa utlandsvistelser, bland annat i USA, Frankrike och Australien till lärar- och skolledarjobb i Sverige. Under tiden intensifierades hans intresse för beteendevetenskap, vilket resulterade i forskarstudier i idrottspedagogik. Under flera år var Klaus Lindqvist lärare på Riksidrottsförbundets utvecklingsinstitut Bosön, där han tog initiativet till "Hjärnverket", Riksidrottsförbundets centrum för tillämpning av vetenskap och forskning inom prestationspsykologi.

Tanke och handling är intimt sammankopplade. Det är en viktig insikt för den som vill förbättra sin prestation. Det må sedan gälla toppidrottsmän, företagsledare eller andra. Grundförutsättningarna har alla i sin egen hjärna. Det gäller bara att använda dem rätt. Genom att tillämpa forskning och erfarenhet från elitidrott, prestationspsykologi och pedagogik arbetar Klaus Lindqvist med att öka prestationsförmågan hos enskilda individer, företag och organisationer. Inom idrottspsykologin har man länge vetat att överträning skapar både kroppslig och mental överansträngning som i sin tur minskar prestationsförmågan. Resultatet av överträning kan i viss mån jämföras med det som kallas utbrändhet. För att fånga upp och förebygga tendenser till denna typ av utmattning kan man bland annat använda ett test som har sitt ursprung i den amerikanska idrottspsykologin.

Via mental träning kan en person förminska eller eliminera sina blockeringar, börja utnyttja hela sin kapacitet och nå sina uppsatta mål. Mental träning reducerar stress och gör det möjligt att vara bäst när det gäller. Klaus har under årens lopp anlitats som mental tränare av många olika uppdragsgivare, från företagschefen som vill stärka sin kapacitet som ledare eller medarbetaren som vill fungera bättre i gruppen, till elitidrottaren på väg till OS för att vinna en guldmedalj.

Klaus Lindqvist

Klaus Lindqvist

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2